Fødevareindustrien og landmændene er allerede i dag rigtig gode til at undgå spild eller fødevaretab. Eksempelvis når kasserede grøntsager, revnede æg, affald fra slagterierne bliver brugt til dyrefoder, produktion af biogas, gødning, farmaceutiske produkter med videre. Det er kun meget få procent der går til spilde.

Det kan du læse mere om i en rapport fra Aarhus Universitet, der har undersøgt fødevaretab i fødevareindustrien og hos landmændene.

Download rapporten her

Det væsentligste madspild forekommer i detailleddet og hos forbrugerne 

Produktion af fødevarer udleder drivhusgasser og det vi spiser, sætter et aftryk på klimaet – og det gør det, vi ikke spiser også.

I 2022 var mængden af madspild over 800.000 ton, hvoraf husholdningerne står for 30 pct., svarende til ca. 250.000 ton mad. Det viser tal fra Danmarks Statistik

Madspild koster – både økonomisk og på klimaregnskabet. Derfor er det afgørende for klimaet, at fødevarer bliver spist og ikke går til spilde. Ifølge FN’s sundhedsorganisation, FAO, går over en tredjedel af den producerede mad på globalt plan til spilde.

 

Måske er du også interesseret i