Mange danske virksomheder, heriblandt Danish Crown, har arbejdet strategisk på at forbedre deres produkters miljøforhold. 

Det vil være en stor fordel med harmoniserede regler for virksomheder, der har reduceret miljøpåvirkningerne fra deres produkter og ønsker at markedsføre deres grønne produkter. Det giver endvidere mulighed for at sammenligne på tværs af landegrænser og bedre mulighed for at få has på udokumenterede miljøpåstande.

Landbrug & Fødevarer arbejder aktivt for at understøtte udviklingen af harmoniserede regler for at opgøre produkters miljømæssige fodaftryk. Det sker gennem deltagelse i EU's tekniske ekspertgruppe, Miljøstyrelsens danske følgegruppe og nordisk samarbejde. 

Læs mere her.