Cirkulær økonomi

I fødevareklyngen arbejder vi kontinuerligt med ressourceoptimering, recirkulering og genanvendelse.

Vi har længe arbejdet med ressourceoptimering, recirkulering og genanvendelse, fx ved at øge udbytterne i marken og minimere tab og affaldsdannelse i alle led i produktionskæden fra mark til forbruger.

Der er eksempelvis ikke noget på grisen eller koen der går til spilde – det bliver til fødevarer, bioenergi og værdifulde proteiner.

Vi arbejder løbende med at opgradere de restprodukter, der kommer fra fødevareproduktionen. Et godt eksempel er når valle, et tidligere restprodukt fra osteproduktion, bliver til en værdifuld proteinkilde fx til mælkepulver.

Udviklingen mod større bæredygtighed er afhængig af innovation og at finde nye veje og partnerskaber. Vi skal bruge vores ressourcer endnu mere smart og effektivt, og vi skal finde løsninger, der fx giver vandbesparelser, lokalt producerede proteinkilder, øget anvendelse og udnyttelse af bioenergi, produktion af bioplast og meget mere. 

Download pjece om cirkulær bioøkonomi

Få mere information