Vores bidrag til FN's verdensmål

Landbrugs- og fødevareerhvervet er et af Danmarks vigtigste, som bidrager med klare styrkepositioner for at fremme en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, de såkaldte SDG’er, har stor betydning for den fremtidige internationale udvikling. Fødevareklyngen kan bidrage med innovation og gode løsninger i relation til de internationale mål og udfordringer. 

Der er udarbejdet en kort film for at illustrere fødevareklyngens fokuserede indsats og rolle i forhold til realiseringen af målene.

Filmen tager udgangspunkt i fem konkrete verdensmål ud af de i alt 17 mål. Fødevareklyngen har - og vil have - en afgørende rolle at spille for at opfylde hvert af målene. Samtidig skaber indsatsen for at nå i mål også nogle unikke, fremtidige internationale afsætningsmuligheder for fødevareklyngen. Det er afgørende, at der løftes i flok og tages afsæt i fødevareklyngens styrkepositioner, så den stærke sammenhæng i værdikæderne, som er kendetegnende for fødevareklyngen, bringes i spil.

Vores arbejde med FN's Verdensmål

Rapport: Fødevarebranchens bidrag til FN's verdensmål

Læs fødevarebranchens indspil til en national handlingsplan på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og FN's verdensmål.

Download rapporten her