Hvad bruger fødevarevirksomhederne af emballage?

Fødevarevirksomheder anvender emballage for at sikre en høj fødevarehygiejne samt for at sikre den længst mulige holdbarhed, så madspild kan undgås.

Der findes mange forskellige emballagetyper til fødevarer, fx plast, pap, fibre, metal mv. Det kan fx være kød i en plastbakke, pap til æggebakker, fibre til mælkekartoner og metal til dåser.

Hvad producerer vi af affald i fødevarebranchen?

I fødevareerhvervet bliver ressourcerne i vid udstrækning fastholdt i en cirkulær anvendelse. Fx anvendes husdyrgødning til at producere biogas, ligesom madrester kan blive til biodiesel.

En del af den emballage, som anvendes i fødevarebranchen, er genbrugsemballager, dvs. de rengøres og bruges igen og igen. Det kan fx være mælkekasser, paller, store æggebakker til transport og diverse bakker i slagteribranchen.

Den emballage, der ender i husholdningerne, bliver til affald, som i videst muligt omfang genanvendes. I Danmark er det derfor et krav, at affaldet sorteres inden kommunerne afhenter det. Det skal sorteres i plast, metal, drikkevarekartoner, pap, papir mv. Sorteringen er med til at sikre, at genanvendelsen bliver så effektiv som muligt.

Fordele og ulemper ved genanvendelse af materialer

Det er vigtigt, at vi sikrer den bedst mulige genanvendelse af de emballager, som vi bruger. Genanvendelse har den fordel, at den bidrager til et lavere forbrug af materiale og dermed en lavere klimaudledning. Man sparer på CO2-kontoen hver gang, man genanvender plastemballage fremfor at brænde det af.

Valg af emballage

Valget af emballage har også betydning for miljøpåvirkningen og muligheden for at genanvende materialerne.

Visse former for komposterbar eller bionedbrydelig plast kan give mening, men det er vigtigt, at disse emballager rent faktisk også ender med at blive nedbrudt på et egnet komposteringsanlæg. I Danmark har vi ikke mange egnede komposteringsanlæg, som kan sikre korrekt kompostering af sådanne emballager, og en komposterbar emballage er typisk meget lang tid om at blive nedbrudt, hvis den fx efterlades i naturen i det danske klima.

Hvis man ved, at en bestemt komposterbar eller bionedbrydelig plastemballage ender i husholdningsaffaldet, er det vigtigt, at man har valgt en bestemt type bionedbrydeligt materiale, da mange bionedbrydelige plastmaterialer kan hæmme genanvendelsen af den øvrige plast.

Er bionedbrydelig og biobaseret plast det samme?

Det korte svar er nej.  

Den bionedbrydelige plast kan under bestemte forhold nedbrydes i naturen eller i komposteringsanlæg. Denne plasttype kan være fremstillet af både fossile (olie) eller biologiske materialer (fx sukkerbaseret).

Biobaseret plast er fremstillet af biologiske råmaterialer, som sukker. Biobaseret plast kan have de samme egenskaber som normal plast, der er fremstillet af olie. Den biobaserede plast kan derfor være både bionedbrydelig eller ikke-bionedbrydelig.

Hvordan kan vi minimere affald og emballage?

Vi kan alle være med til at minimere og reducere vores affaldsmængder. Fødevarevirksomhederne forsøger kontinuerligt at bruge færre og tyndere emballager. Her er en af de store udfordringer, at emballagen skal kunne holde, ligesom fødevaresikkerheden skal bevares. Derudover anvendes der i stigende grad genanvendt plast i emballagerne, som er med til at reducere brugen af ny plast.

Lovgivning og bekendtgørelser i Danmark og EU

Læs mere her