World Food Safety Day 7. juni 2023

'Safer food, better health' / 'food standard lives'

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 7. juni fra kl. 10.00 – 12.00, hvor Landbrug & Fødevarer og Food Nation for femte gang markerer Codex Alimentarius’ verdensomspændende World Food Safety Day ved et online event. Dagens tema omhandler både samarbejde og risikoopfattelse.

Danske fødevarer er kendt i hele verden for høj fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det skyldes ikke mindst det stærke samarbejde mellem forskning, virksomheder, myndigheder og Landbrug & Fødevarer, som giver danske fødevarevirksomheder en unik mulighed for løbende at vurdere, teste og innovere deres produkter og løsninger. 

Fødevaresektoren er i hastig udvikling, og som en del af komplekse globale værdikæder præget af konstant forandring og usikkerhed, er det nødvendigt at have opmærksomhed på de risici, der findes på tværs af forsyningskæderne. Derfor er det vigtigt hele tiden at følge de globale fødevaresikkerhedsstandarder. Det gælder også i forhold til kemiske forureninger i fødevarer, hvor rammerne for at mindske forekomsten skal være på plads. Tilmeld dig World Food Safety Day 2023, og få indsigt i de nyeste erfaringer indenfor samarbejde og risikoopfattelse. 

Invitation, program og tilmelding