Tidspunkt

18.09.2024

Økologi eksport til den tyske foodservice sektor

Vil du eksportere økologiske fødevarer til den tyske foodservice sektor?

Med den tyske regerings Bio-strategi 2030, er offentlig bespisning nævnt som et konkret værktøj til at udvikle markedet, ligesom tyske de private og offentlige køkkener nu kan gøre brug af de for nyligt lancerede økologiske spisemærker i Tyskland.  

D. 22. maj og d. 18. september inviterer Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Trade Council Berlin danske økologiske virksomheder til et netværksfremstød for aktører i den tyske foodservice sektor. Vi samler værdikæden, hvor beslutningstagere for udvikling af økologien i tysk foodservice, herunder fx grossister, grossisters kunder og nye mulige leverandører mødes under samme tag. 

Der vil i uformelle rammer være mulighed for at eksponere jeres produkter overfor nye samarbejdspartnere gennem et basekoncept, oplæg og middag. Forud for begge events vil I modtage information om alle deltagerne, så I bedst muligt kan målrette jeres indsats.

Delegationerne for både d. 22. maj og 18. september vil bestå af ca. 20 personer, herunder flere med direkte kommercielle interesser som grossister, køkkenchefer, kantiner, tyske certificeringsorganer etc. Herudover vil der være deltagelse fra en række myndigheder og politikere, der sætter retning på udviklingen for økologien i foodservice i Tyskland i øjeblikket. 

Pris for deltagelse er 3.000 kr ekskl moms og underlagt de minimis støttereglerne. Tilmelding dækker begge fremstød (maj og september). Projektet er støttet af NextGenerationEU og Fonden for økologisk landbrug.

Tid og sted: Begge fremstød afholdes i Folkets Madhus i København fra ca. 17.00 – 22.00, Raffinaderivej 20E, 2300 København

Koncept: Der vil være et område/bord til alle virksomheder til basekoncept / produktdisplay. Bemærk dog at eventen vil foregå i uformelle rammer, hvor dialog over middag og velkomstdrinks er lige så vigtig.  Såfremt man ønsker at sponsere produkter til aftenens menu, kontakt da Jane Korsgaard

 

Deadline for tilmelding (begge events): 19. april 2024 til Jane Korsgaard, jko@lf.dk