Nyhed, 28.september 2022

Nyt udspil fra L&F: Vi skal luge ud i bureaukratiet

Bureaukrati, lange sagsbehandlingstider og forældede regler forsinker udviklingen innovative og teknologiske løsninger, der kan gøre en forskel for klimaet.

Med fem tiltag og en række konkrete forslag vil Landbrug & Fødevarer sætte turbo på den grønne omstilling uanset farven på en kommende regering.

"Landbrug- og fødevareerhvervet skaber ikke kun nogle af verdens bedste fødevarer, men er også kilden til udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne. Lige nu er der masser af kreative og nytænkende danskere, som arbejder med klimaløsninger til landbruget. Desværre kan vi ikke arbejde så hurtigt som vi gerne vil, fordi forældede regler og langsomt bureaukrati stopper os," siger formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard. 

Sæt fart på klimaløsningerne

Landbrug & Fødevarer ønsker at sætte endnu mere fart i de grønne løsninger, og det er ekstra relevant netop nu, hvor store dele af verden står i en energi- og fødevarekrise.

"Vi står i en krise, hvor meget er ude af vores hænder, men der er også nogle ting, vi kan gøre noget ved. Eksempelvis kan vi rydde op i regler, der forhindrer mere udbygning af biogas, og vi kan sætte mere tempo på godkendelser af foderprodukter, der sænker landbrugets samlede udledning af klimagasser," siger Søren Søndergaard. 

I Landbrug & Fødevarers udspil Fra Bureaukrati til Klimahandling påpeger erhvervsorganisationen, at komplicerede regler fx spænder ben for udbredelsen af biokul. Biokul kommer fra pyrolyse, som kan skabe klimavenligt flybrændstof og trække CO2 ud af atmosfæren. Biokullet spredes på landbrugets marker og binder CO2, men uklare regler og bekendtgørelser betyder, at kullet er meget kompliceret at håndtere i praksis. Et andet eksempel er foderproduktet Bovaer, som kan sænke en kos metanudledning med op til 30 procent. Produktet er godkendt i andre EU-lande, men i Danmark samler sagen støv. 

"Det er fjollet, at vi har produkter på hylden, som vi ikke må røre, fordi den danske godkendelse trækker ud. Når EU har lavet en godkendelse, synes jeg, vi skal se at få opprioriteret den danske sagsbehandling," siger Søren Søndergaard. 

Pyrolyseteknologien rummer enorme muligheder

Det er et år siden, at Folketinget indgik en historisk bred aftale på landbrugsområdet. Aftalen forpligter erhvervet på at levere klimareduktioner på 7,4 mio. tons CO2e frem mod 2030. Landbruget er den eneste sektor i Danmark, som har et bindende klimamål. 

Pyrolyseteknologien er udpeget som værende helt central for at reducere klimaaftrykket i fødevareerhvervet. Ved at bruge landbrugets restprodukter og spildevandsslam kan vi sikre fangst og lagring af CO2 i biokul, recirkulering af vigtige næringsstoffer samt produktion af grønne energiløsninger. I landbrugsaftalen er der en ambition om, at pyrolyseteknologien årligt skal reducere udledningen med 2 mio. t. CO2e i fødevareerhvervet i 2030.