Nyheder - 2023

Juni

08. jun 2023
Tirsdag d. 6. juni blev der afholdt økologisk sommermøde med fokus på grøntsagsproduktion og madkultur.
06. jun 2023
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at arbejdet med frivillige aftaler om sprøjtefri BNBO’er fortsætter. Kommunerne får nu handlepligt hvis man vurderer, at der er risiko ved sprøjtningen. Landes der ikke en frivillig aftale, så skal kommunen give påbud om stop for sprøjtning mod fuld og hel erstatning.

Maj

23. maj 2023
World Farmers' Organisation holder i disse dage generalforsamling i Sydafrika. Her har Lone Andersen præsenteret den nye klimaplan, som sammen med andre danske tanker om bæredygtighed blev godt modtaget.
17. maj 2023
En CO2e-reduktion på mellem 6,7 og 9,3 mio. tons frem mod 2030. Det er potentialet i den klimaplan, som Landbrug & Fødevarer i dag offentliggør. Dermed kan erhvervet med kendte teknologiske løsninger leve op til Landbrugsaftalens mål om at nedbringe CO2e-udledningen.
15. maj 2023
Søndag d. 21. maj åbner 11 gårde med øko-grise op for alle nysgerrige til Sofari. På flere af gårdene er der et voksende, grønt bagtæppe bag synet af det gode griseliv.
11. maj 2023
Landmænd vil gerne naturen. Men nuværende lovgivning betyder, at hvis de gør en indsats for naturen, så kan de i sidste ende blive pålagt restriktioner og begrænsninger i driften. Derfor er mange landmænd tilbageholdende med at indgå i naturprojekter. Det budskab tager Landbrug & Fødevarer med til Naturmødet i Hirtshals.
08. maj 2023
Landmænd og virksomheder bør forberede sig på, at der i næste uge kan blive problemer med at få leveret foder, dieselolie og andre forsyninger og at få afhentet dyr og mælk.
04. maj 2023
Landbrug & Fødevarer hilser det meget velkommen, at skatteministeren og forligskredsen bag ejendomsvurderingsloven har lyttet til landbrugets bekymringer og kritik og nu justerer centrale dele af loven.
03. maj 2023
Landbrug & Fødevarer bakker op om flere af anbefalingerne i Reformkommissionens nye rapport. Blandt andet obligatorisk praktik i folkeskolen samt hverdagspraktik for skoletrætte elever i udskolingen

April

25. apr 2023
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev solgt økologiske fødevarer for i alt 15,5 milliarder kr. i 2022. Det er en nedgang på 3 procent i forhold til året før. Det overrasker ikke Landbrug & Fødevarer der trods nedgangen er fortrøstningsfulde for fremtiden.
24. apr 2023
En ny digital undervisningsportal samler og formidler fremover viden om økologisk produktion til eleverne på landbrugsuddannelserne.
19. apr 2023
Fra august 2023 vil landbrugselever på danske landbrugsskoler kunne vælge et nyt speciale i økologi på lige fod med de eksisterende specialer i landbrugsuddannelsen. Det er en glædelig nyhed for både elever og landbrugssektoren, som er midt i en stor, grøn omstilling.
19. apr 2023
D. 18. april afholdte vi webinar om de nye ejendomskategoriseringer. Se eller gense webinaret her.
05. apr 2023
Landbrug & Fødevarer har ansat Peter Ahrenfeldt Schrøder, 35 år, som ny Public Affairs-chef og afdelingsleder.

Marts

31. mar 2023
2022 var rekordår for dansk fødevareeksport. Særligt mejeriprodukterne er på himmelflugt med en stigning på hele 30,8 procent siden 2021.
29. mar 2023
L&F arrangerer i samarbejde med tænketanken Think Europa en stor konference om fremtidens landbrugspolitik i Europa. Det er ikke mindst aktuelt på grund af krigen i Ukraine, der skaber nye prioriteringer på området.
20. mar 2023
Landbrug & Fødevarer er stærkt kritiske overfor kommende styresignal fra Skattestyrelsen. Det åbner for at give Skattestyrelsen en række muligheder for at fravige +/- 15 procent reglen ved ejendomsoverdragelse. Dermed rammes generationsskifterne.
13. mar 2023
På trods af mange indsatser og kampagner, har danske husholdninger fortsat udfordringer med at komme madspild til livs. Overskydende middagsrester, overskredne holdbarhedsdatoer og glemte madvarer udfordrer danskernes kamp mod madspild.
08. mar 2023
Peter Nyegaard Nissen tiltræder den 15. marts 2023 som sektordirektør for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Februar

28. feb 2023
Landbrug & Fødevarer vil levere på de grønne løsninger, men ved en høj, ensartet CO2-afgift, som Klimarådet anbefaler, vil der komme en konkursbølge, ske tab af arbejdspladser og tab for den finansielle sektor.
28. feb 2023
Kom med i plantekøkkenet, spis græs til og mød junglehønen. Ny podcastserie fra Landbrug & Fødevarer tager lytterne med på tur i det økologiske Danmark. Hør hvordan økologiske landmænd arbejder med at udvikle og at skabe fremtidens bæredygtige økologiske fødevarer.
27. feb 2023
Vinderen af dette års kvægelev blev Mathias Smith Sønderby. På Kvægkongressen d. 27. februar, blev han anerkendt for sin store indsats.
17. feb 2023
En landmand fra Bjerndrup ved Tinglev får mangedoblet erstatningen for den skade, et kommunalt naturgenopretningsprojekt har påført hans marker.
16. feb 2023
Med et foderadditiv som Bovaer kan man i dag fjerne op mod en tredjedel af koens metanudledning. På Aarhus Universitet i Foulum forsker man i at komme et par skridt videre.
”Mit bud er, at vi frem mod 2030 vil være i stand til at reducere koens metanudledning med 50 pct.,” lyder det fra professor Peter Lund."
10. feb 2023
Det er blevet nemmere at støde på dem i supermarkedet, når du går forbi køledisken. De kødfrie færdigretter og de plantebaserede køderstatninger har nemlig vundet indpas hos danskerne. Sammenligner man de nyeste markedstal med tallene fra 2018, er det siden da kun gået én vej, og det er op.
07. feb 2023
Landbrug & Fødevarer har sidens gaskrisens begyndelse arbejdet med at sikre gas eller hurtig omstilling til andre energikilder til fødevarevirksomhederne. Krisen har forstærket viljen til at satse på grøn energi i form af biogas. Her er perspektiverne store, og fødevaresektoren kan levere produkterne.

Januar

24. jan 2023
Har du en kvæg-elev, som både er fagligt engageret, initiativrig og en god kollega? Så skynd dig at indstille ham eller hende til ’Årets elev i kvægproduktion’.
24. jan 2023
Projektet Elektrificering af fødevareindustrien har kørt i tre år, og i alt har 20 virksomheder fået hjælp til at øge det elektriske energiforbrug – til gavn for klimaet og forsyningssikkerheden.
24. jan 2023
Den danske kok Brian Mark Hansen og hans assistent Elisabeth Madsen har vundet konkurrencen Bocuse d'Or, også kaldet VM for kokke. Det er blot tredje gang, at Danmark vinder den prestigefyldte pris.
20. jan 2023
Med fokus på danske råvarer, et tårnhøjt fagligt niveau og stor kreativitet er dansk gastronomi i den grad blevet sat på verdenskortet. Og på mandag er ingen undtagelse.
10. jan 2023
Planlægningen af Madens Folkemøde den 2. - 3. juni 2023 er i fuld gang. Ambitionen er at samle Maddanmark, og sætte vores mad under lup. Der er nu åbent for tilmeldinger til programmet. Læs her, hvordan du kan være med i Danmarks vigtigste folkemøde.
09. jan 2023
Brancheudvalget for Frø (BFF) blev stiftet i 1973 på opfordring af landbrugsministeren, kun en uge efter at Danmark tiltrådte EF. Danmark havde allerede dengang en stærk frøproduktion af græs- og kløverfrø. Medlemsskabet af EF styrkede den danske frøbranches afsætningsmuligheder betragteligt – og resten er historie:
I dag er Danmark verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne.
09. jan 2023
Den danske fødevareklynge nåede nye højder i 2022 med en rekordhøj eksport. Det er en gevinst, der understøtter både dansk økonomi og velfærd.
06. jan 2023
Aftalen mellem HØST PtX Esbjerg og Energinet er et vigtigt skridt i forløsningen af Power to X-teknologiens grønne potentiale, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.