Nyheder - 2023

September

20. sep 2023
Fødevaredagen samler landets gastronomiske ildsjæle for 10. gang og hylder de allerbedste. I år går den prestigefyldte Kantinepris til Stefan Hansen og hans team fra kantinen hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel i København.
18. sep 2023
I år er det 3. gang L&F sætter fokus på sammenhængskraften i erhvervet med Landbrugets Samfundspris. Og for én af de tidligere vindere har prisen været et stort skulderklap, men har også sat fokus på en vigtig drivkraft i lokalområdet: Nemlig fællesskabet.
18. sep 2023
Hvordan ser et moderne dansk landbrug ud? Det fik 96.100 nysgerrige gæster svaret på i går, da 84 landmænd og fødevarevirksomheder over hele landet holdt Åbent Landbrug.
13. sep 2023
Tyskland er meget inspirerede af de danske økologi-tendenser og vil have økologisk spisemærke i de tyske kantiner.
08. sep 2023
Den prestigefyldte Klima- og Bæredygtighedspris 2023, ”Ungeprisen”, som er indstiftet i fællesskab af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit, står nu foran sin årlige uddeling. Så hvis du kender en ung landmand, der fortjener æren, er tiden nu kommet til at pege på en kandidat. Prisen uddeles d. 15. november på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

08. sep 2023
Den prestigefyldte Nykredit Klima- og Bæredygtighedspris 2023, som er indstiftet i fællesskab af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit, står nu foran sin årlige uddeling. Så hvis du kender en landmand, der fortjener æren, er tiden nu kommet til at pege på en kandidat.

06. sep 2023
Bispebjerghjemmet i København NV har netop vunder Køkkenprisen 2023 for deres ekstraordinære indsats for bæredygtighed og økologi. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de offentlige køkkener er den største drivkraft for salget i økologi og samtidig gør den grønne omstilling spiselig.
06. sep 2023
Den 2. oktober tiltræder Isabella Arendt som senior public affairs rådgiver i Public Affairs afdelingen i Landbrug & Fødevarer.
05. sep 2023
Klap en ko, hør en gris grynte, sid i en traktor og bliv klogere på klima, natur og landbrug, når landmænd og virksomheder over hele landet inviterer til gratis familiedag på landet søndag den. 17. september.
05. sep 2023
I efterårsferien afholdes ’3 dage med Madskoler’, hvor børnene igen tager grydeskeer, potter og pander i hånden for at lave en masse god mad – og nu søger Madskoler frivillige instruktører, der har lyst til at give læring og madlavningsglæde videre.
01. sep 2023
I lyset af, at alle landmænd i forskelligt omfang har været påvirket af de negative konsekvenser af markedsurolighederne og af forsommerens tørke anbefaler Landbrug & Fødevarer, at støtten fordeles til alle landmænd og ligeligt til alle hektar landbrugsjord uden en bagatelgrænse.

August

31. aug 2023
Landbrug & Fødevarer ser flere positive elementer i regeringens forslag til finanslov. Fokus på grøn omstilling, et løft til erhvervsuddannelserne og fokus på landdistrikterne er vigtige elementer.
29. aug 2023
I Danmark serverer det offentlige over en million måltider hver eneste dag, viser nye tal fra Landbrug & Fødevarer. Tallene viser også, at en stor del af måltiderne går til borgere med særlige ernæringsbehov. Det understreger behovet for tydelige og differentierede kostanbefalinger fra myndighederne. Arbejdet med at skabe grønnere måltider kan med fordel målrettes personer på arbejdsmarkedet og unge.
23. aug 2023
Kender du en landbrugselev med en særlig interesse for økologi? Så er det måske ”Årets Øko-elev”. Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer kårer for femte gang årets Øko-elev. Indstil din favorit blandt landbrugets mange unge talenter, der brænder for den økologiske produktion. Deadline er 22. september.
21. aug 2023
Historiske fortidsminder, smuk natur og en gammel købmandsgård. Skudesporet i Tornby nær Hirtshals, der d. 18. august blev indviet af H.K.H. Kronprinsesse Mary, byder på masser af oplevelser. Sporet er blevet til i samarbejde med projektet SPOR.
16. aug 2023
Miljøstyrelsen bekræfter over for L&F, at de ikke deler oplysninger om ulveangreb, erstatning og tilskud til hegn med andre. Med andre ord gælder det bare om at melde ind, så vi og myndighederne får det bedste billede af ulvesituationen og kan handle på den.
02. aug 2023
Miljøstyrelsen offentliggjorde i starten af juli måned de endelige Natura 2000 planer for perioden 2022 – 2027. De nye planer fastlægger langsigtede målsætninger for forvaltningen af Danmarks 250 Natura 2000 områder og beskriver de indsatser, der skal igangsættes i planperiode 2022-2027.

Juli

14. jul 2023
Nominer din kandidat før deadline d. 7. september.
12. jul 2023
Hvordan brugte du din tid som teenager? Alvin på 14 år startede sit eget cateringfirma, hvor overskudsmad bliver forvandlet til lækre måltider. For nogle uger siden var han gæsteunderviser på en Madskole i Hillerød, hvor børnene både lavede hovedret og dessert af overskudsmad.
11. jul 2023
Vind- og solenergi på land er den hurtigste måde at udbygge vores vedvarende energi, der skal sikre vores energiuafhængighed og sætte fart på den grønne omstilling. De kommuner, der udbygger vedvarende energi, skal have lov til at beholde en større del af skatteprovenuet, mener ny, grøn alliance.
07. jul 2023
Der er godt nyt til de danske landmænd, som har barberet 31 mia. kroner af gælden. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik.
04. jul 2023
Helt nye tal viser, at danskerne i det kommende år forventer at købe mere økologi end i dag. Det er godt nyt for den danske økologisektor.

Juni

29. jun 2023
Samarbejdet vil fokusere på EU’s landbrugspolitik, den grønne omstilling og fremtidens fødevarer.
26. jun 2023
Madglade børn over hele Danmark tager denne sommer grydeskeen i egen hånd og smider forældrene ud af køkkenet. Sammen med en gruppe frivillige instruktører bruger børnene fem dage i køkkenet på Madskoler der i år fejrer 20 års jubilæum og har givet knap 30.000 børn gode madoplevelser.
15. jun 2023
Landbrug & Fødevarer har haft en god dialog med både fødevareministen og myndigheder i forbindelse med den historiske tørke, som lige nu rammer Danmark. En ny tørkeplan skal forsøge at hjælpe de mange landmænd, som lige nu hungrer efter vand.
10. jun 2023
Efter en lang forhandlingsperiode har Vildtforvaltningsrådet indgået et forlig, der sætter rammerne for udsætning af fugle til jagt for de næste 10 år. Forliget sikrer overordnet fortsat mulighed for udsætning af fugle til jagt i balance med naturen, men rummer også en udfasning af udsætning af gråænder. L&F er tilfreds med, at der nu skabes ro om udsætningen og at mulighed for udsætning af fasaner og agerhøns bevares.
08. jun 2023
Tirsdag d. 6. juni blev der afholdt økologisk sommermøde med fokus på grøntsagsproduktion og madkultur.
06. jun 2023
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at arbejdet med frivillige aftaler om sprøjtefri BNBO’er fortsætter. Kommunerne får nu handlepligt hvis man vurderer, at der er risiko ved sprøjtningen. Landes der ikke en frivillig aftale, så skal kommunen give påbud om stop for sprøjtning mod fuld og hel erstatning.

Maj

23. maj 2023
World Farmers' Organisation holder i disse dage generalforsamling i Sydafrika. Her har Lone Andersen præsenteret den nye klimaplan, som sammen med andre danske tanker om bæredygtighed blev godt modtaget.
17. maj 2023
En CO2e-reduktion på mellem 6,7 og 9,3 mio. tons frem mod 2030. Det er potentialet i den klimaplan, som Landbrug & Fødevarer i dag offentliggør. Dermed kan erhvervet med kendte teknologiske løsninger leve op til Landbrugsaftalens mål om at nedbringe CO2e-udledningen.
15. maj 2023
Søndag d. 21. maj åbner 11 gårde med øko-grise op for alle nysgerrige til Sofari. På flere af gårdene er der et voksende, grønt bagtæppe bag synet af det gode griseliv.
11. maj 2023
Landmænd vil gerne naturen. Men nuværende lovgivning betyder, at hvis de gør en indsats for naturen, så kan de i sidste ende blive pålagt restriktioner og begrænsninger i driften. Derfor er mange landmænd tilbageholdende med at indgå i naturprojekter. Det budskab tager Landbrug & Fødevarer med til Naturmødet i Hirtshals.
08. maj 2023
Landmænd og virksomheder bør forberede sig på, at der i næste uge kan blive problemer med at få leveret foder, dieselolie og andre forsyninger og at få afhentet dyr og mælk.
04. maj 2023
Landbrug & Fødevarer hilser det meget velkommen, at skatteministeren og forligskredsen bag ejendomsvurderingsloven har lyttet til landbrugets bekymringer og kritik og nu justerer centrale dele af loven.
03. maj 2023
Landbrug & Fødevarer bakker op om flere af anbefalingerne i Reformkommissionens nye rapport. Blandt andet obligatorisk praktik i folkeskolen samt hverdagspraktik for skoletrætte elever i udskolingen

April

25. apr 2023
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev solgt økologiske fødevarer for i alt 15,5 milliarder kr. i 2022. Det er en nedgang på 3 procent i forhold til året før. Det overrasker ikke Landbrug & Fødevarer der trods nedgangen er fortrøstningsfulde for fremtiden.
24. apr 2023
En ny digital undervisningsportal samler og formidler fremover viden om økologisk produktion til eleverne på landbrugsuddannelserne.
19. apr 2023
Fra august 2023 vil landbrugselever på danske landbrugsskoler kunne vælge et nyt speciale i økologi på lige fod med de eksisterende specialer i landbrugsuddannelsen. Det er en glædelig nyhed for både elever og landbrugssektoren, som er midt i en stor, grøn omstilling.
19. apr 2023
D. 18. april afholdte vi webinar om de nye ejendomskategoriseringer. Se eller gense webinaret her.
05. apr 2023
Landbrug & Fødevarer har ansat Peter Ahrenfeldt Schrøder, 35 år, som ny Public Affairs-chef og afdelingsleder.

Marts

31. mar 2023
2022 var rekordår for dansk fødevareeksport. Særligt mejeriprodukterne er på himmelflugt med en stigning på hele 30,8 procent siden 2021.
29. mar 2023
L&F arrangerer i samarbejde med tænketanken Think Europa en stor konference om fremtidens landbrugspolitik i Europa. Det er ikke mindst aktuelt på grund af krigen i Ukraine, der skaber nye prioriteringer på området.
20. mar 2023
Landbrug & Fødevarer er stærkt kritiske overfor kommende styresignal fra Skattestyrelsen. Det åbner for at give Skattestyrelsen en række muligheder for at fravige +/- 15 procent reglen ved ejendomsoverdragelse. Dermed rammes generationsskifterne.
13. mar 2023
På trods af mange indsatser og kampagner, har danske husholdninger fortsat udfordringer med at komme madspild til livs. Overskydende middagsrester, overskredne holdbarhedsdatoer og glemte madvarer udfordrer danskernes kamp mod madspild.
08. mar 2023
Peter Nyegaard Nissen tiltræder den 15. marts 2023 som sektordirektør for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Februar

28. feb 2023
Landbrug & Fødevarer vil levere på de grønne løsninger, men ved en høj, ensartet CO2-afgift, som Klimarådet anbefaler, vil der komme en konkursbølge, ske tab af arbejdspladser og tab for den finansielle sektor.
28. feb 2023
Kom med i plantekøkkenet, spis græs til og mød junglehønen. Ny podcastserie fra Landbrug & Fødevarer tager lytterne med på tur i det økologiske Danmark. Hør hvordan økologiske landmænd arbejder med at udvikle og at skabe fremtidens bæredygtige økologiske fødevarer.
27. feb 2023
Vinderen af dette års kvægelev blev Mathias Smith Sønderby. På Kvægkongressen d. 27. februar, blev han anerkendt for sin store indsats.
17. feb 2023
En landmand fra Bjerndrup ved Tinglev får mangedoblet erstatningen for den skade, et kommunalt naturgenopretningsprojekt har påført hans marker.
16. feb 2023
Med et foderadditiv som Bovaer kan man i dag fjerne op mod en tredjedel af koens metanudledning. På Aarhus Universitet i Foulum forsker man i at komme et par skridt videre.
”Mit bud er, at vi frem mod 2030 vil være i stand til at reducere koens metanudledning med 50 pct.,” lyder det fra professor Peter Lund."
10. feb 2023
Det er blevet nemmere at støde på dem i supermarkedet, når du går forbi køledisken. De kødfrie færdigretter og de plantebaserede køderstatninger har nemlig vundet indpas hos danskerne. Sammenligner man de nyeste markedstal med tallene fra 2018, er det siden da kun gået én vej, og det er op.
07. feb 2023
Landbrug & Fødevarer har sidens gaskrisens begyndelse arbejdet med at sikre gas eller hurtig omstilling til andre energikilder til fødevarevirksomhederne. Krisen har forstærket viljen til at satse på grøn energi i form af biogas. Her er perspektiverne store, og fødevaresektoren kan levere produkterne.

Januar

24. jan 2023
Har du en kvæg-elev, som både er fagligt engageret, initiativrig og en god kollega? Så skynd dig at indstille ham eller hende til ’Årets elev i kvægproduktion’.
24. jan 2023
Projektet Elektrificering af fødevareindustrien har kørt i tre år, og i alt har 20 virksomheder fået hjælp til at øge det elektriske energiforbrug – til gavn for klimaet og forsyningssikkerheden.
24. jan 2023
Den danske kok Brian Mark Hansen og hans assistent Elisabeth Madsen har vundet konkurrencen Bocuse d'Or, også kaldet VM for kokke. Det er blot tredje gang, at Danmark vinder den prestigefyldte pris.
20. jan 2023
Med fokus på danske råvarer, et tårnhøjt fagligt niveau og stor kreativitet er dansk gastronomi i den grad blevet sat på verdenskortet. Og på mandag er ingen undtagelse.
10. jan 2023
Planlægningen af Madens Folkemøde den 2. - 3. juni 2023 er i fuld gang. Ambitionen er at samle Maddanmark, og sætte vores mad under lup. Der er nu åbent for tilmeldinger til programmet. Læs her, hvordan du kan være med i Danmarks vigtigste folkemøde.
09. jan 2023
Brancheudvalget for Frø (BFF) blev stiftet i 1973 på opfordring af landbrugsministeren, kun en uge efter at Danmark tiltrådte EF. Danmark havde allerede dengang en stærk frøproduktion af græs- og kløverfrø. Medlemsskabet af EF styrkede den danske frøbranches afsætningsmuligheder betragteligt – og resten er historie:
I dag er Danmark verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne.
09. jan 2023
Den danske fødevareklynge nåede nye højder i 2022 med en rekordhøj eksport. Det er en gevinst, der understøtter både dansk økonomi og velfærd.
06. jan 2023
Aftalen mellem HØST PtX Esbjerg og Energinet er et vigtigt skridt i forløsningen af Power to X-teknologiens grønne potentiale, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.