Foto: Peter Prik Larsen

Nyhed, 27.november 2023

Finanslov: Fokus på hurtigere udtagning af lavbundsjord

Læs Landbrug & Fødevarers holdning til næste års finanslov.

Landbrug & Fødevarer er positive over, at aftalepartierne har sikret et stærkt fokus på lokal inddragelse i de nye kystvandråd og styrket kommunernes evne til at igangsætte og færdiggøre jordudtagningsprojekter. Det understreger, at landmændene ikke kan udtage jordene hurtigere end at projekterne kan sagsbehandles.

Regeringen har landet næste års finanslov med et meget bredt flertal i Folketinget.

"Regeringen og finansministeren skal have ros for at have landet en bred aftale, som strækker sig lige fra Alternativet til Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne. En række partier uden for regeringen har bidt sig fast i bordet og insisteret på at få vigtige sager igennem. Konkret er jeg glad for, at man vil gøre det lettere at nå de aftalte reduktioner i kvælstofudledningen, og at man betoner tiltag, der kan reducere lovmæssige barrierer og sikre lokal inddragelse i de nye kystvandråd. Det er vigtigt at sikre de mest effektive indsatser ved hjælp af lokalt tilpassede løsninger", siger formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Landbrug & Fødevarer hæfter også ved, at partierne bag finansloven giver en håndsrækning til kommunerne, så de får flere ressourcer til at udtage landbrugsjord til gavn for klimaomstillingen og vandmiljøet ved at ansætte flere udtagningskonsulenter. Det er en anerkendelse af, at flere ressourcer hos kommunerne og udtagningskonsulenterne er afgørende for at komme i mål med udtagningen.

"Udtagning af lavbundsjord er ét af de vigtigste virkemidler, vi har i en grønne omstilling. Jo hurtigere vi kommer i gang, jo større effekt for både klima, vandmiljø og natur. Landmændene kan ikke udtage jord, hvis ikke kommunerne har de nødvendige ressourcer", siger formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Der er lige nu 38.600 hektar lavbundsjord i proces til udtagning. 6000 hektar er konkret i gang. Men fordi der er en lang myndighedsproces, tager det i dag 4-6 år at udtage jordene.

"Derfor er vi rigtig glade for, at flere af partierne uden for regeringen har kæmpet for at få hastigheden op og give kommunerne de nødvendige ressourcer. Det understreger, at landmændene ikke kan udtage jordene hurtigere, end at projekterne kan sagsbehandles", siger Søren Søndergaard.

Finansloven lægger ikke op til, at staten aftaler konkrete mål med kommunerne, når det kommer til udtagning af jord. Det mener Landbrug & Fødevarer vil være et naturligt næste skridt.