Nyhed, 09.november 2023

Landbrugets Samfundspris 2023

Et genopretningsprojekt i Kvong Mose der har givet ny adgang til naturen for hele lokalsamfundet.

Landmand Kristian Therkildsen fra Kvong ved Varde modtager Landbrugets Samfundspris 2023 for at bidrage til store naturoplevelser for byens borgere.

Landbrugets Samfundspris hylder hverdagens ildsjæle i landbruget og sætter fokus på den store forskel, de mange frivillige gør lokalt på tværs af landet.

Og vinder af årets samfundspris, økologisk mælkeproducent Kristian Therkildsen fra Kvong ved Varde, har virkelig gjort en forskel for borgerne i lokalområdet.

Kristian Therkildsen, der er en ud af fem kandidater til prisen, er nomineret for at skabe sammenhængskraft i Varde-området med et stort genopretningsprojekt for sine jorde i Kvong Mose. Efterfølgende har han stået i spidsen for en fondsansøgning, der har gjort det muligt at etablere en bræddesti i mosen, som giver ny adgang til naturen for alle i lokalområdet. Kristian siger aldrig nej til at bidrage i lokalsamfundet og er blandt andet tidligere formand for den lokale idrætsforening.

Det er en enig jury, der har valgt årets prismodtager for hans store arbejde med genetablering af unik natur.

"Naturen er for alle. Vinderen har efter genetableringen af Kvong Mose lagt et kæmpe arbejde for at lokalbefolkningen har gavn af genopretningen af mosen. Via fondsmidler på i alt 1.4 millioner fra Nordea, Norlys, Friluftsrådet og Varde Kommune er der nu etableret en bræddesti på 280 meter, der gør mosen tilgængelig for offentligheden. En naturperle på 51 hektar, hvor senest tranen har gjort ophold."

"Vinderen har med sin vedholdenhed på beskeden vis bidraget til at binde by og land sammen. Kvong er ikke blot en landsby, men en del af et landbrugsområde med store naturoplevelser", sagde Merete Juhl, adm. Direktør for Landbrug & Fødevarer og formand for juryen.

Kristian Therkildsen, der er indstillet af sin landboforening, Sydvestjysk Landboforening, er rørt over at modtage prisen.

"Jeg oplever, at jeg har mange landbrugskolleger der arbejder med samfundskontakt. De kunne lige så godt have modtaget denne pris, men nogen har peget på mig. Så tak for det."

"Jeg er et naturmenneske. At have sådan en naturperle her, det ville jeg gerne have skulle høre til min ejendom. Og jeg havde også et ønske om, at det skulle være et sted, hvor offentligheden skulle have lov til at komme. Jeg vil med ære bringe prisen hjem til Kvong. Den vil gå ubeskåret til foreningslivet i Kvong", sagde Kristian Therkildsen fra scenen i Herning.