Foto: Landbrugsmedierne

Nyhed, 04.maj 2023

L&F: Velkomne og vigtige ændringer af vurderingsregler

L&F hilser det meget velkommen, at skatteministeren og forligskredsen bag ejendomsvurderingsloven har lyttet til landbrugets bekymringer og kritik.

Det siger viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for Familielandbruget Lone Andersen.

Konkret er det besluttet i forligskredsen, at den udskældte overgangsordning bliver markant mere robust og vil dække stort set alle i ordningen frem til et eventuelt salg. Yderligere er der også enighed om, at der skal etableres en særlig vurderingskategori for naturejendommene. Det arbejde skal nu sættes i gang i Skatteministeriet.

- De diffuse overgangsordning har givet meget usikkerhed hos mange ejere, om hvorvidt man nu var sikret at kunne fortsætte beskatningen som landbrugsejendom, hvis ens ejendom skiftede kategori til ejerbolig. Det er derfor meget positivt, at man nu bliver langt bedre sikret i forhold til ikke at kunne ryge ud af overgangsordningen ved mindre forandringer på ejendommen. Det har været et stort bekymringspunkt for os, siger Lone Andersen.

Naturhensyn

Hun er ligeledes meget tilfreds med, at der nu skal findes en model, så beskatningen ikke kommer til at blokere for, at der bevares natur og etableres nye områder med natur.

- Vi skal selvfølgelig ikke have et system, der hæmmer borgernes motivation til at tage naturhensyn, så den ændring må glæde alle. Det skal tværtimod kunne betale sig at udlægge arealer til natur, og det skal være attraktivt at indgå i naturprojekter. Vi vil følge arbejdet med at udforme de nye regler for naturejendomme nøje og kæmpe for, at det bliver robuste og praksisnære regler, som giver mening og gør det lettere at tage naturhensyn for ejerne, forklarer Lone Andersen.

Landbruget havde også ønsket en nedsættelse af kravene til areal og dyrehold, hvilket der dog desværre ikke var lydhørhed for.

- Det er beklageligt, men vi vil arbejde videre på, at reglerne på dette område løbende tilpasses til, hvordan danske landbrug ser ud, siger Lone Andersen.

Stærk fælles indsats

Hun glæder sig over, at der har været vist så stort fællesskab i landbruget omkring sagen.

- Stor tak til alle. Ikke mindst til de lokale foreninger, der har hjulpet med at anskueliggøre konsekvenserne og påpege, at der er skævheder, som skulle rettes. Det har været en stærk fælles indsats.