Nyhed, 30.november 2023

Opråb: Der er brug for handling mod underernæring nu

Alliancen mod Underernæring kommer med et opråb til myndigheder og Sundhedsstrukturkommissionen, om at sætte fokus på underernæring.

Underernæring er et alvorligt problem særligt blandt sårbare ældre borgere og syge mennesker. Det skønnes, at over halvdelen af alle ældre på plejehjem og på sygehusene er i risiko for at blive underernærede. Derfor kommer Alliancen mod Underernæring nu med et opråb til myndigheder og Sundhedsstrukturkommissionen.

Underernæring har store konsekvenser, for den enkelte – og for samfundet. Underernærede ældre er typisk indlagt i længere tid, og de bliver oftere genindlagt og har større behov for hjælp, efter de er udskrevet. En analyse fra Norge konkluderer, at underernæring koster det norske samfund, hvad der svarer til 22 mia. danske kr. om året. Det er tæt på, hvad det kostede at bygge Storebæltsbroen. Der er ingen grund til at tro, at det ser anderledes ud i Danmark. I takt med en aldrende befolkning vil problemet kun blive større og dyrere, hvilket er uforståeligt, for løsningerne er kendte, men det kræver politisk vilje.

I et bredt samarbejde med stærke og toneangivende aktører lancerer Alliancen mod Underernæring seks nye anbefalinger til politisk handling, som skal sætte underernæring på dagsordenen.

Hvad enten det er gennem ny lovgivning, reformer eller i den eksisterende praksis i kommuner og regioner. Der er nemlig mange faktorer i spil, der kan føre til underernæring. Og det er kun ved en systematisk, tværgående og evidensbaseret indsats, at vi kan forebygge og behandle underernæring.

Seks anbefalinger til politisk handling

Alliancen mod Underernæring har seks anbefalinger til politisk handling:

 1. Lovgivning og reformer skal understøtte ernæring som et centralt indsatsområde
 2. Der skal iværksættes en indsats overfor den enkelte i ernæringsrisiko
 3. Der skal være fokus på maden og måltidets betydning i forebyggelse og behandling af underernæring
 4. Uddannede medarbejdere skal varetage ernæringsopgaven
 5. Viden om underernæring og ernæringens betydning skal styrkes
 6. Tværgående samarbejde skal styrke ernæringsindsatsen

Læs anbefalingerne her

Om Alliancen mod Underernæring

Alliancen mod Underernæring har siden 2014 arbejdet for at kaste lys på et udbredt samfundsproblem, så ernæringen til skrøbelige ældre og patienter prioriteres bedre.  Alliancen består af følgende:

 • Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
 • Kost og Ernæringsforbundet
 • Landbrug & Fødevarer
 • Ældre Sagen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FOA
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Brancheforeningen Fødevarer til medicinske formål (FMF)
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
 • Danske Tandplejere
 • Københavns Professionshøjskole
 • Danske Ældreråd 
 • Ergoterapeutforeningen
 • Fagligt selskab af Kliniske Diætister, FaKD 
 • Arla Foods