Nyhed, 20.december 2023

Rekordmange vil udtage lavbundsjorde

Ansøgningerne til udtagning af lavbundsjorde er gået over al forventning, viser tal fra Landbrugsstyrelsen. Over halvdelen af de aftalte 100.000 ha er fundet.

Naturstyrelsen og landets kommuner har søgt tilskud til lavbundsprojekter og kvælstofvådområdeprojekter i et rekordstort omfang på i alt 14.800 hektar. Den imponerende høje ansøgning vidner om stærk lokal opbakning fra lodsejere og et stort engagement i kommunerne og hos Naturstyrelsen. Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

 

Det glæder Anders Panum Jensen, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer.

"Det er virkelig et flot resultat, som klart viser, at frivillighed virker og at de ambitiøse mål, der er sat i landbrugsaftalen, er inden for rækkevidde."  

"Samtidig viser det, at det gode samarbejde mellem styrelser, kommuner og landbrug om udtagningsindsatsen nu for alvor bærer frugt", siger han.

 

De nye tal betyder også, at der nu er fundet mere end halvdelen af de 100.000 ha, som man ifølge landbrugsaftalen sigter efter at udtage. Derfor er det vigtigt, at der hurtigst muligt kan findes penge til udtagning af de resterende 50.000 ha, så det gode momentum i indsatsen kan fortsætte, mener Anders Panum Jensen.

 

"Nu skal vi sikre os, at der bliver fulgt op på alle de mange ansøgninger, så de kan blive gennemført så hurtigt som muligt. Det er i den forbindelse helt afgørende, at myndighederne har de nødvendige ressourcer til at behandle ansøgningerne. Vi håber også, at politikerne hurtigt vil få fulgt op på Ekspertudvalget for udtagnings anbefalinger, der bl.a. peger på behovet for at understøtte en mere enkel sagsgang i myndighedernes behandling af lavbundsprojekter Samtidig er det også vigtigt, at der bliver fulgt op på anbefalingen om, at der skal indgås en konkret aftale mellem stat og kommuner om, hvad der skal leveres, og hvordan det skal finansieres."

 

Landbrug & Fødevarer hæfter sig ved, at partierne bag finansloven det kommende år giver en håndsrækning til kommunerne, så de får flere ressourcer til at udtage landbrugsjord til gavn for klimaomstillingen og vandmiljøet ved at ansætte flere udtagningskonsulenter.

 

"Kommunerne og udtagningskonsulenterne har allerede leveret et stærkt stykke arbejde. De penge, der er afsat på finansloven, er en anerkendelse af, at netop disse aktører spiller en afgørende rolle, hvis vi skal nå det målet om udtagning af 100.000 ha", siger Anders Panum Jensen