Nyhed, 10.juni 2024

Agrologica vinder ’Den Skarpe Kniv’ 2024

Dansk Fødevare Forums mad-innovationspris ’Den Skarpe Kniv’ uddeles for fjerde gang. Årets vinder blev Agrologica.

Agrologica vinder prisen foran et skarpt felt af fødevarevirksomheder, personer og grupper af ildsjæle, der har en helt exceptionel innovativ idé, høj innovationsgrad, ambitioner, vilje og arbejdsomhed.

Agrologica er en af økologiens pionerer både i Danmark og Internationalt. Grundlægger Anders Borgen har siden 2006 arbejdet med sortsvalg og lavet planteforædling til økologisk landbrug, hvor han har fokuseret på at finde og udvælge kornsorter, som kan klare sig i økologisk landbrug, hvor kornet skal klare sig med jordens eget næringsindhold, fordi der ikke kan tilføres kunstgødning og hvor kornet skal kunne klare sig selv mod plantesygdomme og skadedyr uden mulighed for at behandle med kemiske midler. 

Anders Borgen, grundlægger og daglig leder af Agrologica udtaler i forbindelse med overrækkelsen:

”Den biodiversitetskrise vi står overfor skyldes mange ting. En af dem er, at vi dyrker for få forskellige afgrøder i landbruget, og at afgrøderne er for ensartede. Det skaber problemer i naturen, og det skaber også ernæringsproblemer, fordi vi kommer til at spise for ensidigt. Agrologicas mission er sammen med foreningen Landsorten at skabe øget diversitet i både markerne og i køkkenerne, og jeg er pave stolt over, at den danske fødevarebranche på denne måde anerkender vores indsats”.

I Anders Borgens udvikling og opformering af nye og gamle kornsorter er der udover sygdomsresistens, fokus på at finde og opformere kornsorter med højt proteinindhold, god bagekvalitet og smag. Smag og sundhed kommer fx til udtryk i de farvede økologiske hvedesorter, hvor kornfarven er antioxidanter som styrker human sundhed.

Mette Jasper Gammicchia, der er formand for bestyrelsen for Dansk Fødevare Forum og afdelingschef hos Landbrug & Fødevarer, udtaler:

”Det er med stor fornøjelse Dansk Fødevare Forum kan uddele den Den Skarpe Kniv til Agrologica. Uden forskning og innovation i nye afgrødesorter er det vanskeligt at tilfredsstille en øget efterspørgsel efter diversitet og værdiforædling af dansk producerede afgrøder”. 

Ud over æren af at vinde Den Skarpe Kniv modtager Nordic Harvest også en meget skarp kniv fra FoodGear samt i alt 25.000 kr. sponseret af Royal Greenland, KMC, Arla Foods, Dansk Cater og Geia Food.  

Hvad er Dansk Fødevare Forum?

Dansk Fødevare Forum (DFF) blev stiftet i oktober 1994. Foreningen blev grundlagt på initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevarebranchen. Formålet var at skabe en organisation, som repræsenterer alle interessenter i dansk fødevareindustri. Dansk Fødevare Forum driver innovations- og ledelsesnetværk for fødevaresektoren. 

Prisen ’Den Skarpe Kniv’ er målrettet en mindre fødevarevirksomhed, en person eller gruppe af ildsjæle, som har den helt exceptionelle innovative mad-ide, høj innovationsgrad, ambitioner, vilje og arbejdsomhed. 

For yderligere information kontakt:

Formand for Dansk Fødevare Forum, Mette Jasper Gammicchia, tlf. 27 24 56 68