Nyhed, 19.juni 2024

Dugfriske tal viser stor opbakning til landbruget

Ny Voxmeter-måling foretaget for Landbrug & Fødevarer i juni viser, at danskerne viser stor opbakning til landbrugs- og fødevareerhvervet.

Vækst og arbejdspladser

79 % af danskerne mener, at landbrugs- og fødevareerhvervet er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt” for at sikre vækst og arbejdspladser i landdistrikterne.

Stolte af dansk landbrug

62 % af danskerne er ”enige” eller ”helt enige” i at være stolte over dansk landbrug og fødevareproduktion.

Eksport af animalske fødevarer

65 % af danskerne er ”enige” eller ”helt enige” i, at Danmark også fremover skal producere animalske fødevarer til eksport.

Landbrugsarealer

64 % af danskerne mener, at landbruget fylder tilpas eller for lidt.

Analysen er gennemført af Voxmeter for Landbrug & Fødevarer i juni 2024. Deltagerne er medlemmer af Voxmeters forbrugerpanel. I undersøgelsen har 1000 danskere i alderen 18-80 år deltaget og den er nationalt repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse.