Foto: Prikken Design

Nyhed, 09.februar 2024

Dyrevelfærdsaftale hæver barren og giver klarhed

Regeringen har fremlagt en ny dyrevelfærdsaftale, der på flere punkter hæver barren for, hvad danske landmænd skal implementere i de kommende år.

Regeringen og SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har netop fremlagt en ny dyrevelfærdsaftale, som indtil 2027 sætter nye mål for dyrevelfærden i Danmark.
 
Formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, er grundlæggende tilfreds med aftalen.

"Fødevareministeren har arbejdet hårdt for at samle partierne om en bred aftale, som både regeringen og seks andre partier kan se sig selv i. Det vil jeg gerne kvittere for", siger han.

Landbrugets formand understreger, at både investeringssikkerhed og klare målsætninger er afgørende for den enkelte landmand, når han eller hun skal investere i nye staldanlæg og implementere andre arbejdsgange.

"Vi har en interesse i at hæve dyrevelfærden og udvikle produktionen. Det spiller en stor rolle, at Folketinget opstiller tydelige og klare rammer, som vi har god mulighed for at investere ind i. Derfor er jeg glad for, at regeringen har landet en bred aftale, som går flere år ud i fremtiden", siger Søren Søndergaard.

Aftalen rummer elementer for både fjerkræ, grise og kvæg. Flere af elementerne i aftalen kan genfindes i landbrugets egne visionsplaner, og det er glædeligt, mener Søren Søndergaard.

"Selvom ikke alt er, som vi kunne ønske os, så har politikerne lyttet til erhvervet. Det er glædeligt og understreger naturligvis også, at vi nu skal ud og levere på aftalen".

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for, at de dobbelt opfølgende kontrolbesøg ophører. Det er vedtaget i aftalen.

"Vi er glade for, at de dobbeltopfølgende kontrolbesøg ophører. Vi undrer os dog over, at man har hævet det generelle kontroltryk", siger Søren Søndergaard.

EU bør følge Danmark

EU forventes om kort tid at fremsætte forslag om en revision af reglerne på dyrevelfærdsområdet. Det vil få betydning for Danmark, fordi dansk fødevareproduktion er i stærk konkurrence med de øvrige EU-landes. Derfor er det vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at regeringen presser de øvrige EU-lande, siger Søren Søndergaard.

"Det er vigtigt, at regeringen sikrer sig, at andre lande i EU også kommer op på det samme dyrevelfærdsniveau, som vi har i Danmark. På den måde forbedrer vi dyrenes liv i hele unionen og vi skaber lige konkurrence mellem landende".