Christian Lund til Kvægkongres 2024.

Nyhed, 11.april 2024

Voldsomt skuffende at kvægundtagelse droppes

Danske kvægbrugere får med kort varsel ikke længere adgang til at bruge kvægundtagelsen.

Det er svært forståeligt og voldsomt skuffende, at regeringen ikke vil søge om forlængelse af kvægundtagelsen i Danmark. Afskaffelsen er helt ude af trit med moderne godt landmandskab, og de muligheder det giver for en mere ressourceeffektiv produktion af fødevarer.

Det mener Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, sektor for kvæg, der understreger, at det med de særlige betingelser i undtagelsen er muligt at anvende husdyrgødning lokalt, uden at det medfører en merudvaskning, og altså en øget belastning af miljøet.

Miljøministeriet meldte onsdag eftermiddag ud, at regeringen har besluttet ikke at søge EU om forlængelse og dermed ophører ordningen pr. 31. juli.

Store konsekvenser

Beslutningen har store konsekvenser for kvægsektoren, idet cirka 40 procent af de danske malkekøer er på bedrifter, der gør brug af undtagelsen. Kvægbrugere, der i dag anvender undtagelsen, vil skulle finde op til 35 procent mere udbringningsareal. Samlet for branchen vurderes det, at der bliver behov for 30.000 ha ekstra udbringningsareal.

- Det er dybt utilfredsstillende at melde så stor en ændring af betingelserne ud med så kort varsel. Landmændene har allerede lavet markplaner for resten af året, og står nu i en vanskelig og presset situation, hvor de hurtigt skal finde ekstra udbringningsareal. Jeg synes på ingen måde, det er et fair varsel man giver landmændene. Ikke engang en nedjusteret version af undtagelsen som i Irland eller Holland, der ville give tid til tilpasning, har man forsøgt. Det er dybt skuffende, siger Christian Lund.

1 mio. tons skal flyttes

Udfordringen ved at finde det ekstra areal forstærkes af, at undtagelsesbrugene er koncentreret i områder, hvor der er mange andre husdyr og meget lidt harmoniareal til rådighed.

- Konsekvensen heraf bliver, at omtrent 1 mio. tons husdyrgødning skal flyttes rundt i landet, mens kvægbrugene må indkøbe kunstgødning for at opretholde produktionen på deres marker. Der er slet intet fokus på lokal udnyttelse af husdyrgødningen og den cirkulære økonomi. Både regeringen og EU-kommissionen er nødt til at indse, at vi med godt landmandskab og moderne teknikker til håndtering af husdyrgødning, har masser af muligheder for at udnytte husdyrgødningen lokalt, uden at det fører til en højere udvaskning af kvælstof, siger Christian Lund.