Niels Peter Nørring, klimadirektør i L&F

Nyhed, 30.april 2024

Ny klimafremskrivning ændrer ikke på erhvervets ambitioner

Nye tal fra Klimaministeriet viser, at landbrugets og skovbrugets udledninger er mindre end tidligere antaget. Derfor er reduktionsmålene for 2030 tættere på.

Klimaministeriet har fremlagt tal for Danmarks klimafremskrivning. De nye tal er positive, men ændrer ikke på landbrugets ambitioner. 

"Det vigtigste er at fastslå, at erhvervets høje klimaambitioner er uændrede. Både frem mod 2030 og klimaneutralitet i 2050. Vores medlemmer arbejder ufortrødent videre med den grønne omstilling og optimering af såvel bedrift som virksomhed. Det vil kræve fortsatte investeringer, forudsigelige rammevilkår, fjernelse af barrierer og implementering af ny teknolog", siger klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring.

Den nye klimafremskrivning viser, at reduktionskravet, den såkaldte manko, er faldet fra 5,4 til 1,5 mio. ton CO2e. Det er positivt nyt, fordi klimamålene nu er tættere på at blive til virkelighed. 

- Den grønne trepart er lige så vigtigt for os i dag, som den var i går. Vi sidder lige nu og forhandler om, hvordan vi bedst når 2030-målene, og hvordan vi sikrer en fortsat stærk og konkurrencedygtig fødevareproduktion i Danmark. Her er det vigtigt, at vi ikke kun ser på nationale klimamål og mankoen for at indfri dem. Vi skal være en landbrugsnation med plads til at udvikle morgendagens løsninger og produkter til danskerne, til eksport og til inspiration for hele verden. Det er sådan, vi gør den største og bedste forskel for både klimaet og Danmark, siger Niels Peter Nørring.

De nye tal kommer samtidig med, at den grønne trepart forhandler om landbrugets fremtidige rammevilkår, herunder en CO2-afgift.

"Vi har hele tiden haft den indstilling, at regler, bureaukrati og afgifter ikke i sig selv gør en forskel for klimaet. Den grønne trepart er et fortroligt forhandlingsrum, hvor mange parter skal finde sammen om fælles løsninger. Den fortrolighed går fløjten, hvis vi tager debatten i offentligheden. Det centrale for os er, at vi finder vejene til, hvordan landmændene kan få nogle konkrete redskaber og udviklingsmuligheder, der kan sikre konkurrenceevne og innovationskraft over for omverdenen og understøtte vejen mod Danmarks klimamål", siger Niels Peter Nørring.