Nyhed, 21.maj 2024

Nye avlsmål viser nu styrket overlevelse for pattegrise

Pattegrisedødeligheden er reduceret med næsten et procentpoint. Det viser de nye tal for 2023.

Nye avlsmål viser nu styrket overlevelse for danske pattegrise

Efter en årrække, hvor pattegrisedødeligheden har været stigende, kan Landbrug & Fødevarer nu præsentere tallene for 2023, som viser et fald i dødeligheden på næsten et procentpoint. Det sker efter Landbrug & Fødevarer har introduceret et nyt avlsmål, der netop har til formål at sikre en højere overlevelse blandt pattegrisene.

De nye tal glæder sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, Christian Fink Hansen.

Et fald i pattegrisedødeligheden på næsten ét procentpoint er en virkelig god nyhed. Der er ingen tvivl om, at den stigende pattegrisedødelighed har været en stor udfordring for griseproduktionen i Danmark, og vi har brugt utrolig mange kræfter på at få vendt udviklingen. I sommeren 2022 introducerede vi et nyt avlsmål, som vi forventede ville reducere dødeligheden med omkring 1 procentpoint om året i en årrække. Jeg er meget glad for, at de forventninger nu viser sig at holde stik, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

I 2016 var pattegrisedødeligheden 20,9 %, i 2021 var den steget til 23,4 %. Stigningen i den periode skyldtes en utilsigtet, negativ korrelation mellem to egenskaber, foderudnyttelse og robusthed, i det tidligere avlsmål. Den negative korrelation blev håndteret ved introduktion af det nye avlsmål i sommeren 2022. Effekten kunne allerede ses i 2022 med en stagnation i dødeligheden, og den fulde effekt kommer nu i 2023, hvor dødeligheden falder 0,9 procentpoint.

Avlsarbejde er kompliceret og kræver tålmodighed. Fra vi blev opmærksomme på den negative korrelation mellem foderudnyttelse og overlevelse, har vi arbejdet på at håndtere denne udfordring. Det var derfor en stor glæde, da vi kunne introducere det nye avlsmål i sommeren 2022, og det er en endnu større glæde, at vi nu for alvor kan se gennemslag af det nye avlsmål med en reduktion på 0,9 procentpoint i 2023, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør Landbrug & Fødevarer sektor for Gris.

For yderligere information kontakt venligst Landbrug & Fødevarers pressetjeneste på presse@lf.dk.