Nyhed, 02.februar 2024

På eksportfremstød i Polen med H.M. Kong Frederik

Flere virksomheder fra den danske fødevaresektor var med på Kongens første officielle udlandsrejse.

Den danske fødevaresektor har tætte og historiske forbindelser til Polen. Det blev understreget under det netop afholdte eksportfremstød til Warszawa, hvor Landbrug & Fødevarer var blandt arrangørerne.

 

Eksportfremstødet blev H.M. Kong Frederiks første udlandsrejse som konge, og han holdt blandt andet den officielle åbningstale. Her fremhævede Kongen de mange klimaløsninger, som fødevaresektoren rummer. 

 

Blandt de 58 deltagende virksomheder var flere af Landbrug & Fødevarers medlemmer, og de fik god lejlighed til at vise deres bud på klimaløsninger til den polske fødevaresektor og til at styrke samarbejdet over Østersøen.

Danish Crown, der er den største, danske investor i Polen, var naturligvis med. De fik lejlighed til at vise deres produkter og præsentere deres engagement for H.M. Kongen, da han blev ledsaget af Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Merete Juhl, rundt for at hilse på de 19 virksomheder, der var med fra fødevareklyngen.

Her var VikingGenetics, Vilofoss og Vestjyllands Andel også tilstede. Hans Majestæt er derfor fuldstændig opdateret på alt fra genetik over foderoptimering til biogas.