Nyhed, 21.februar 2024

Svarer-rapporten bekræfter, at stor politisk opgave venter

Svarer-rapporten er landet. Rapporten er grundig og saglig, men også et tydeligt bevis på, at et stort politisk arbejde venter forude i den grønne trepart.

Efter flere forsinkelser har ekspertudvalget, med Michael Svarer i spidsen, fremlagt sin rapport. Rapporten giver faglige input til, hvordan en CO2-afgift på de biologiske processer i landbruget kan se ud.

"Ekspertgruppen har været på en vanskelig, for ikke at sige umulig, opgave. Når man sammenholder Svarer-rapporten med regeringsgrundlaget, er det soleklart, at der stadig udestår et meget stort politisk arbejde," siger formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

"Behandlingen og diskussionen af de enkelte modeller og elementer hører til i treparten, men jeg tror, det er åbenlyst for de fleste, at en høj, ensartet afgift ikke er forenelig med regeringsgrundlaget. En sådan afgift, som pålægges selv de mest klimaeffektive landmænd, vil være i modstrid med ambitionen om at sikre arbejdspladser, konkurrenceevne og grøn omstilling af vores stærke danske fødevareproduktion," siger Søren Søndergaard.

Den grønne trepart

Nu skal rapporten behandles i regeringens grønne trepart, hvor Landbrug & Fødevarer er en af parterne. De øvrige parter tæller Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Herudover deltager Concito i treparten som en særskilt videnspart.

"Svarer har været grundig, men det er også tydeligt, at ingen andre lande arbejder med det her. De mange forsinkelser og de fortsatte usikkerheder viser også, at det er noget helt andet at arbejde med afgifter på biologi og fødevarer end på diesel," siger Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard oplever forståelig bekymring blandt medlemmerne:

"Jeg forstår udmærket, at mine landsmandskolleger bliver ganske nervøse, når de læser rapporten. Det samme gælder vores virksomheder. Det handler om vores indtægts- og investeringsmuligheder. Hele vores fremtid. Derfor er det vigtigt at understrege, at rapporten er et fagligt indspark til en politisk proces. I den grønne trepart kan vi forhåbentlig blive enige om, at en CO2-afgift aldrig må fjerne den klimaeffektive landmands mulighed for at investere yderligere i grønne tiltag."

Landbrug & Fødevarer vil gå konstruktivt ind i de videre forhandlinger.

"Der må ikke herske nogen tvivl om, at landbruget sidder med ved bordet for at finde løsninger. Det kendetegner vores erhverv og medlemmer, at der konstant udvikles og implementeres nye tiltag. Og vi er langt fra færdige med at indfri vores grønne ambitioner," siger Søren Søndergaard.