Afrika-netværk

Lær af andres erfaringer med lande på det afrikanske kontinent. Få inspiration, idéer, gode råd, værdifulde kontakter, og rådgivning hos vores eksperter.

Landene i Afrika er vidt forskellige, men fælles for dem er, at de hvert år viser høje vækstrater. Middelklassen driver efterspørgslen på fødevarer og de enkelte landes ønske om at øge egen selvforsyning driver en stor efterspørgsel på industrielt udstyr samt rådgivning.

Mange af de afrikanske lande har gode forudsætninger for landbrugs- og fødevareproduktion, men de mangler især viden og erfaring med at bygge fungerende værdikæder, så de kan producere effektivt og bæredygtigt.

Udviklingen går hurtigt - vil du med?

L&F arrangerer hvert år flere erhvervsdelegationer til udvalgte lande i Afrika, modtager en række indgående delegationer fra Afrika og afholder i september det årlige Afrika Erhvervsforum i samarbejde med de herværende afrikanske ambassader.

Medlemsfordele

  • Best-practice og opdateret viden fra eksperter og kolleger
  • Netværk og kontakter til kolleger, rådgivere og kundeemner
  • Kategori- og landespecifik markedsinformation
  • Leads og sparring om nye muligheder for forretning og eksport
  • Indflydelse på hvor vi skal fokusere og målrette fælles markedsaktiviteter

Deltag i Landbrug & Fødevarers Afrika-netværk, hvor fokus er på at fremme videndeling og dialog til gavn for jeres eksportmuligheder.

Pris for deltagelse i Afrika-netværket

Medlemmer af Landbrug & Fødevarer

Gratis

Ikke-medlemmer af Landbrug & Fødevarer

2.500 kr. årligt


Prisen omfatter:

  • Adgang til at trække på generelle markedsinformationer om afrikanske lande
  • Løbende dialog om prioriterede fælles markedsaktiviteter
  • Adgang til 2-3 årlige møder om markedsaktiviteter i Afrika
  • Adgang til det årlige Afrika Erhvervsforum

Kontakt

Jeppe Søndergaard Pedersen
Chefkonsulent, Handel & Marked
+45 2331 7450
E-mail