Vores politiske interessevaretagelse har fokus på:

  • Konkurrencekraft og rammevilkår for fødevareerhvervet
  • Vækstvilkår for fødevareerhvervet, herunder skatter og afgifter, infrastruktur, finansiering og regelforenkling
  • Partnerskaber og alliancer om konkrete politiske initiativer med andre interessenter inden for fødevarehvervet, eksempelvis fagbevægelsen. 
  • Påvirkning af de politiske dagsordener gennem konstruktive indspil og løsningsorienterede forslag til politikere og myndigheder.
  • Strategisk tilgang til sammenhængen mellem politik og kommunikation, så vores politiske ønsker understøttes optimalt.

I vores politiske arbejde trækker vi på organisationens stærke faglige, kommunikationsmæssige og juridiske kompetencer.

Se høringssvar