Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv.

Organisation

Landbrug & Fødevarers direktion, politiske organisation, organisationsdiagram, møder og medarbejdere.

Job og karriere

Vi lægger vægt på at være en moderne arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer, engagement og arbejdsglæde er i fokus.

Bestyrelser og formandskab

Landbrug & Fødevarer bliver ledet af to bestyrelser: en primærbestyrelse, hvor forhold, der vedrører landmænd, drøftes, og en virksomhedsbestyrelse hvor forhold, der berører virksomhederne, drøftes.

Sektorer og sektioner

Her finder du Sektorer og sektioner under Primærbestyrelsen

Vores holdning

Landbrug & Fødevarer vil styrke sammenhængen fra jord til bord. Forudsætningen for optimal politisk gennemslagskraft hænger tæt sammen med, at Landbrug & Fødevarer repræsenterer den samlede kæde.

Vores bidrag

Læs mere om landbrugs- og fødevareerhvervets bidrag til det danske samfund.

Fonde

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Landbrugets Kulturfond

Forretningsbetingelser

Her kan du læse om forretningsbetingelserne for udenlandske kunder og for rådgivning ydet af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F)

Vi tilbyder

Pressekontakt

Ledige stillinger