Hvad er Landbrug & Fødevarer?

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer den danske fødevareklynge, der er et af Danmarks vigtigste erhverv med en årlig eksport på over 163 milliarder, hvilket svarer til omkring en fjerdedel af Danmarks samlede vareeksport. Samlet set beskæftiger fødevareklyngen 188.000 personer.

Organisation

Find Landbrug & Fødevarers direktion, mødekalender og medarbejdere.

Job og karriere

Vil du være en del af L&F? Find ledige stillinger her.

Bestyrelser og formandskab

Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: En primærbestyrelse, hvor forhold, der vedrører landmænd, drøftes, og en virksomhedsbestyrelse hvor forhold, der berører virksomhederne, drøftes.

Sektorer og sektioner

Her finder du sektorer og sektioner under Primærbestyrelsen.

Vores holdning

Landbrug & Fødevarer vil styrke sammenhængen fra jord til bord. Forudsætningen for optimal politisk gennemslagskraft hænger tæt sammen med, at Landbrug & Fødevarer repræsenterer den samlede kæde.

Forretningsbetingelser

Her kan du læse om forretningsbetingelserne for udenlandske kunder og for rådgivning ydet af Landbrug & Fødevarer.

Vi tilbyder

Pressekontakt

Ledige stillinger