Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

Organisation

Landbrug & Fødevarers direktion, politiske organisation, organisationsdiagram, møder og medarbejdere.

Job og karriere

Vi lægger vægt på at være en moderne arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer, engagement og arbejdsglæde er i fokus.

Bestyrelser og formandskab

Landbrug & Fødevarer bliver ledet af to bestyrelser: en primærbestyrelse, hvor forhold, der vedrører landmænd, drøftes, og en virksomhedsbestyrelse hvor forhold, der berører virksomhederne, drøftes.

Sektioner og udvalg

Her finder du sektioner og udvalg under Primærbestyrelsen

Vores holdning

Landbrug & Fødevarer vil styrke sammenhængen fra jord til bord. Forudsætningen for optimal politisk gennemslagskraft hænger tæt sammen med, at Landbrug & Fødevarer repræsenterer den samlede kæde.

Vores bidrag

Læs mere om landbrugs- og fødevareerhvervets bidrag til det danske samfund - eksport, beskæftigelse, produktion, økologi mv.

Fonde

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Landbrugets Kulturfond

Forretningsbetingelser

Her kan du læse om forretningsbetingelserne for udenlandske kunder og for rådgivning ydet af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F)

Vi tilbyder

Pressekontakt

Ledige stillinger