Hvad er Landbrug & Fødevarer?

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer den danske fødevareklynge, der er et af Danmarks vigtigste erhverv. I 2022 var eksporten på over 196 milliarder. Samlet set beskæftiger fødevareklyngen 180.000 personer.

Organisation

Find Landbrug & Fødevarers direktion, mødekalender og medarbejdere.

Job og karriere

Vil du være en del af L&F? Find ledige stillinger her.

Folkevalgt ledelse

Landbrug & Fødevarer ledes af en Hovedbestyrelse, et Forretningsudvalg samt Formandskabet. Læs mere på nedenstående sider.

Sektorer og sektioner

Her finder du sektorer og sektioner under Primærbestyrelsen.

Vores holdning

Landbrug & Fødevarer vil styrke sammenhængen fra jord til bord. Forudsætningen for optimal politisk gennemslagskraft hænger tæt sammen med, at Landbrug & Fødevarer repræsenterer den samlede kæde.

Forretningsbetingelser

Her kan du læse om forretningsbetingelserne for udenlandske kunder og for rådgivning ydet af Landbrug & Fødevarer.

Vi tilbyder

Pressekontakt

Ledige stillinger