Brancheudvalget for Frø

Brancheudvalget for Frø (BFF) varetager interesserne inden for mark- og havefrø i Danmark.

BFF blev stiftet samtidig med Danmarks tiltræden til EF i 1973. BFF er en paraplyorganisation med Dansk Frø, L&F Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening som medlemmer.

Brancheudvalget for Frø er medlem af Landbrug & Fødevarer, og er en selvstændig juridisk enhed.

BFF varetager både medlemmernes nationale og internationale interesser. I Danmark har branchen kontakt med bl.a. myndighederne om sager af brancheinteresse. Internationalt arbejdes gennem bl.a. COPA/COCEGAEuroseeds og ISF. Branchen er desuden dybt involveret i forsknings- og forsøgsaktiviteter, der kan hjælpe frøsektoren med at fastholde og udbygge den unikke internationale markedsposition vi har på især græsfrø og spinatfrø. Endelig samler BFF statistisk materiale om frøproduktion, hvilket kan ses i BFF’s årlige beretning.

Frøkvalitet, renhed og topudbytter er de mål, vi har for dansk frøproduktion for at bevare og udbygge konkurrenceevnen. I den konventionelle frøavl er plantebeskyttelsesmidler nødvendige, selvom frøbranchen konstant søger alternativer eller teknologiske løsninger på udfordringerne. Se eksempel ude fra virkeligheden på her: