Landbrug & Fødevarer som arbejdsplads

En arbejdsplads med over 500 medarbejdere, som har mange forskellige uddannelser og erfaringer, og som beskæftiger sig med vidt forskellige arbejdsopgaver

Ansvar og indflydelse

I Landbrug & Fødevarer arbejder vi med de store dagsordener. Hvordan skal vi brødføde en verden, der vokser? Hvordan kan vi fortsat levere høj kvalitet, økologi, sporbarhed, dyrevelfærd og stadig være konkurrencedygtige? I Danmark har vi løsninger på mange af udfordringerne, og den danske fødevareklynge er i forreste række, når det gælder om at producere høj kvalitet med et lavt aftryk.

Det stiller store krav til vores medlemmer, og det stiller store krav til dig. Som medarbejder i Landbrug & Fødevarer har du har et stort ansvar og tilsvarende stor indflydelse. Vi skal være i front og har derfor eksperter på alle de vigtige felter, vi beskæftiger os med. Vi respekterer og dyrker nørderiet – og insisterer på at levere den vigtige og nødvendige viden til erhvervet og vores omgivelser. Det kræver en særlig arbejdskultur. Kan du noget, og vil du noget, så får du indflydelse uanset alder, position og placering. Vi værdsætter og påskønner dygtige medarbejdere, og i Landbrug & Fødevarer får du hurtigt muligheden for at se og opleve resultatet af din indsats.

"Det er spændende at være i en organisation, der har stor indflydelse. Når jeg kommer fra Landbrug & Fødevarer, så lytter man til mine synspunkter. Det stiller naturligvis også store krav til min faglighed og forberedelse.”


Henrik, Chefkonsulent i Miljø, Klima & Bæredygtighed,
Uddannet cand. Techn. Soc.

Engagerede specialister

I Landbrug & Fødevarer arbejder vi sammen på tværs for at lykkes. Hos os er du en del af et stærkt sammenhold, der arbejder for en større dagsorden Du får dygtige og engagerede kolleger, ildsjæle, der brænder for erhvervet og for de mennesker, der er afhængige af det – medlemmer, landmænd og forbrugere herhjemme og internationalt. I Landbrug & Fødevarer indsamler, skaber og udbreder vi i fællesskab viden, indsigt og nytænkning til et erhverv, der er rygrad for arbejdspladser, kultur og sammenhængskraft i store dele af Danmark. 

"Jeg har meget interessante arbejdsopgaver – og der er plads til at nørde de problemstillinger, der interesserer mig. Det er vigtigt for mig. Og så har jeg dygtige kolleger. Alle er meget engagerede. Det faglige niveau er meget højt – både på det juridiske og tekniske niveau.”

 

Line, Specialkonsulent i Erhvervsjura,
Uddannet cand.jur. 

Vi går nye veje

For at vores medlemmer fortsat kan være i front kræver det nytænkning og handlekraft. Vi arbejder med en større, længere og videre dagsorden for medlemmer og samfund. Det kræver, at vi tænker langsigtet og vedvarende nyt. Hvad skal vi leve af i morgen, hvordan ser fremtidens forbrugere på fødevarer, og hvilke trends og megatendenser skal vi holde øje med og påvirke for fortsat at være i front. Hver dag leverer vi i Landbrug & Fødevarer derfor muligheder for fødevareklyngen og agroindustrien ved at rådgive, kommunikere og udvikle løsninger til fremtiden. Vi samarbejder på tværs af fagligheder — fra planteavl til politisk kommunikation, fra future farming til forretningsudvikling — om at finde nye veje for erhvervet til gavn for medlemmer, arbejdspladser, miljø og fremtidens velfærd.

”I Landbrug & Fødevarer vil vi økologi, og vi bruger mange ressourcer på økologi-arbejdet, både herhjemme og i EU. I Danmark er vi gode til økologi, og det kan vi godt være stolte af. Vi har fx en af EU’s bedste økologiske ægproduktioner – og verdens største økologiske mejeri.”

 

Lars, Chefkonsulent i Erhvervspolitik, Økologi
Uddannet cand. Agro