Henrik - chefkonsulent

Henrik Borg Kristensen - chefkonsulent - Klima & Bæredygtighed - cand. Techn. Soc. fra RUC

"Det er spændende at være i en organisation der har stor indflydelse. Når jeg kommer fra Landbrug & Fødevarer, så lytter man til mine synspunkter. Det stiller naturligvis også store krav til min faglighed og forberedelse."


Hvad er dine arbejdsopgaver?

Jeg arbejder med miljøpolitik i forhold til fødevarevirksomheder og husdyrbrug. Vi forsøger at påvirke lovgivningen, så den gør det nemmere og enklere for vores medlemmer at producere og markedsføre bæredygtige produkter, som samtidig styrker deres konkurrenceevne. For eksempel har vi arbejdet med at få reglerne for genanvendelse af vand på slagterier og mejerier ændret, så der nu anvendes mindre vand, uden at det går ud over hygiejnen og fødevaresikkerheden. Det er både godt for medlemmernes økonomi og for miljøet.

Ofte er det virksomhederne og landmændene selv, der gør opmærksom på, at der er nogle regler, der står i vejen for, at de kan indrette deres produktion mere hensigtsmæssigt. Så er det min opgave at forsøge at påvirke embedsmænd eller politikere til at justere reglerne. Det sker gennem debatindlæg, møder osv. Jeg har efterhånden et rigtig godt netværk med miljøfolkene på virksomhederne, embedsmænd og andre, hvor vi har en god dialog om, hvordan vi i fællesskab løser problemerne.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er rigtigt spændende, at vi faktisk har mulighed for at rykke på miljødagsordenen, uden at det bliver dyrt eller besværligt for virksomhederne. Det handler om at få tilpasset regler, der ikke var gennemtænkt fra starten. Små skøre regler kan have ret stor betydning.

Det er et meget spændende arbejde, hvor jeg har masser af muligheder for selv at prioritere mine opgaver. Der er naturligvis SKAL-opgaver, men i forhold til i mine tidligere jobs, er der et meget større spillerum – mere ubureaukratisk – det er godt for arbejdsglæden.

Jeg er glad for at være ude ved virksomhederne og opleve, hvordan reglerne fungerer i praksis. Og være med til at flytte på dem, så både virksomheder og miljøet vinder på det.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min naturvidenskabelige basisuddannelse hjælper mig til at sætte mig ind i de faglige problemstillinger. Og så har jeg den her problemløsningstilgang med fra RUC, som jeg synes passer rigtig godt ind i en interesseorganisation.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Landbrug & Fødevarer?

Jeg har rigtig gode kollegaer. Der er en god afveksling mellem nørderier på kontoret, telefonsamtaler, møder med mit netværk og besøg ude på virksomhederne. Det hele foregår meget uformelt, og det passer mig godt.

Hvorfor er Landbrug & Fødevarer en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Det er spændende at være i en organisation der har stor indflydelse. Når jeg kommer fra Landbrug & Fødevarer, så lytter man til mine synspunkter. Det stiller naturligvis også store krav til min faglighed og forberedelse.

Jeg har mulighed for at udvikle mig i mit job og jobbet giver mig også mulighed for at komme til at arbejde med andre ting. Jeg er rigtig glad for mit job, men det betyder da også noget, at jeg kan se, at det ville kunne fungere som et springbræt til jobs andre steder.

Der er en god work/life-balance, da jeg langt henad vejen kan tilrettelægge mit arbejde selv. Ja, og så ligger Axelborg jo dejligt centralt – lige ved siden af Hovedbanegården.