Mikkel - business controller

Mikkel Otte-Trojel Antonsen - business controller - Økonomi - Cand. merc i finansiering og regnskab, FIR

Mikkel arbejder i Koncernøkonomi & Service i en controllerafdeling. Hans arbejdsområder er rapportering, opfølgning og regnskab i brancherne svin, kvæg, mælk, æg og fjerkræ.

"Jeg oplever en høj grad af selvstændighed i varetagelsen
af mine opgaver, hvilket giver mig mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge min tid."


Hvorfor Landbrug & Fødevarer?

Jeg er ikke vokset op tæt på landbruget, men jeg kendte naturligvis L&F som erhvervsorganisation. Jeg anser det som yderst relevant, at vi har et velfungerende landbrug og fødevare-erhverv her i Danmark, da erhvervet danner grundlag for betydelig eksport og vigtige arbejdspladser. Jeg er glad for, at mit arbejde støtter op om dette. Mit håb er, at et stærkt dansk landbrug og fødevareerhverv gør det mindre nødvendigt at importere fødevarer fra lande, der gør det dårligere end os, og at vi derimod kan eksportere en masse varer af høj kvalitet.

Foruden at fremme landbruget, ønsker jeg at være med til at understøtte den omstilling der allerede er i gang for at gøre erhvervet klimaneutralt. Det betyder meget for mig, at vi som organisation sætter fokus på dette, og forhåbentlig følger visionerne op med en masse initiativer. Jeg håber, at man kan følge med i den efterspørgsel der er fra befolkningens og regeringens side. Det er vigtigt, at vi som erhverv er med til at gå forrest i denne transformation.

Hvad arbejder du med?

Jeg sidder i en controllerafdeling i Koncernøkonomi, hvilket betyder en del arbejde med Excel ark, budgetter, regnskaber, rapportering osv. I den rolle jeg besidder, er jeg i tæt kontakt med de brancher, jeg rapporterer for, herunder oksekød, svin, mælk, æg og slagtefjerkræ. Det er vigtigt at være i tæt dialog med de brancher, jeg rapporterer for, da det giver en bedre forståelse af tallene og medvirker til, at de analyser og de rapporter jeg udarbejder er af en højere kvalitet.

Udover at være controller for disse brancher, sidder jeg med flere selvstændige selskaber, hvor jeg i praksis fungerer som økonomiansvarlig og står for den løbende rapportering samt årsregnskab og budgetlægning.

Hvordan er L&F som arbejdsplads?

Jeg synes, at L&F har skabt en god arbejdsplads for dens medarbejdere. Jeg synes bl.a. at der er god work-life balance, hvilket jeg anser som alfa omega for en god arbejdsplads. Der er desuden en masse dygtige mennesker her i L&F, som jeg lærer en masse af at samarbejde med.

Det er vigtigt for mig, at der er en alsidighed i mine arbejdsopgaver. Jeg sidder med en bred palette af opgaver for både forskellige brancher, afdelinger og selskaber. Jeg oplever en høj grad af selvstændighed i varetagelsen af mine opgaver, hvilket giver mig mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge min tid.

Min glæde ved mit arbejde er selvfølgelig forstærket af, at arbejdspladsen er placeret centralt i København på Axelborg.