Økologisektionen

Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at:

  • Varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser
  • Synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt

Bestyrelsen for Økologisektionen varetager også opgaven som Sektorbestyrelse for Landbrug & Fødevarer Økologi.

Økologisektionens bestyrelse 2023/24 (øverst fra venstre) : Per Bundgaard Hansen, Thomas Vang Jørgensen ( DLBR repræsentant); Jens Peter Pors Eriksen, Lene Fløe Møller, Ole Olsen, Ditte Malling Helsted, (nederst fra venstre) Esben Møller Xu (næstformand), Kasper Mejnertsen, Hans Erik Jørgensen (formand). Fraværende: Lone Andersen (observatør) og Peter Jørgen Kock (suppleant)

Økologisektionens bestyrelsesarbejde tager udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers Sektorstrategi for Økologi. Du finder strategien nedenfor.