Økonomi & Virksomhedsledelse

Vi sætter retningen for interessevaretagelse indenfor egen branche og fungerer som det samlende organ for forhold vedrørende økonomi og virksomhedsledelse.

Vi skal være klar til næste generation

Alle virksomhedsejere skal, ud over at drive deres virksomheder i mere klassisk forstand, tage stilling til, hvordan de vil ”tappe ind” i den grønne omstilling og udnytte nye forretningsmuligheder. Det er helt afgørende med økonomisk sunde virksomheder i fødevareklyngen, når nye vinde blæser. Ud over en robust økonomi kræver det et stort engagement, masser af vilje samt ikke mindst god ledelse.

L&F Økonomi & Virksomhedsledelse vil via kommunikation, partnerskaber og involvering understøtte, at virksomhedsledere har modet og midlerne til at drive deres virksomhed og forretningsgøre den grønne omstilling og andre nye retninger.