Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Privatlivspolitik for Landbrug & Fødevarer

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Landbrug & Fødevarer ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Landbrug & Fødevarer F.M.B.A.
CVR-nr. 25529529
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
E-mail: persondata@lf.dk
Telefon: +45 33 39 40 00

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores medlemmer og kunder. Vores ydelser - fra medlemsservice til fælles løsninger, der understøtter landbrugsfaglig rådgivning, økonomisk og juridisk assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmesider www.lf.dk og www.seges.dk.
  Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med din brug af vore it-tjenester, herunder selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside samt Landmandsportaler og øvrige softwareløsninger udbudt af SEGES.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
  Personoplysninger indsamles desuden automatisk ved din brug af vore øvrige it-tjenester med henblik på fejldiagnosticering, optimering og support.
 3. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.
 4. Analyser, Forskning og Statistik: Personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelse:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.
  3. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.
  4. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.
  5. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
  6. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du kontakter os, f.eks. via vores kundeservice, overvåger og registrerer vi telefonsamtalerne og chatsessionerne. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
  7. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  8. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer, f.eks. når du giver andre adgang til at se dine data. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  9. Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.
  10. Oplysninger om strafbare forhold: Vi kan indsamle straffeattester i forbindelse med konkrete rådgivningssager.
   xi. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger: Vi kan indsamle helbredsoplysninger i forbindelse med en aftale om lønadministration eller ydelse af krisehjælp.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.
 3. Markedsføring:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemsskab af landboforeninger mv.
  3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

 

4. KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige myndigheder, såsom f.eks. Skat.
 3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
 4. Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR.
 5. Leverandører og aftagere, f.eks. grovvareselskaber, mejerier, slagterier eller dyrlæger, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 6. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 7. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser:
  1. Rådgivningsaftaler
  2. Vilkår for brug af vores software
  3. Generelle forretningsbetingelser
  4. Samtykker
  5. Lovgrundlag
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Cookiepolitik
 3. Markedsføring:
  1. Samtykker
  2. Lovgrundlag
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Rådgivningsaftaler
  2. Vilkår for brug af vores software
  3. Generelle forretningsbetingelser
  4. Samtykker
  5. Lovgrundlag

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker kun når du har givet samtykke hertil.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 3. Offentlige myndigheder, f.eks. i tilfælde af lovpligtige dyreregistreringer.
 4. Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter videregives i visse tilfælde til universiteter o. lign med henblik på anvendelse i forskningsprojekter med analyse-, forsknings- og statistikformål. Videregivelsen sker kun på baggrund af aftale om fortrolig og tidsbegrænset anvendelse af oplysningerne og om at eventuelle publicerede resultater kun må indeholde anonymiserede oplysninger.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.


7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester (som f.eks. software, der er udviklet ovenpå Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og Økonomidatabasen) opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-politik

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

8. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til persondata@lf.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 26. marts 2018

Læs også Landbrug & Fødevarers cookie-politik