Samfundsanalyser

Samfundsøkonomiske analyser fra Landbrug & Fødevarer - hvordan forskellige faktorer påvirker samfundsøkonomien.

Forbrugere og trends

Landbrug & Fødevarers analyseafdeling holder øje med markedstendenser, holdninger, adfærd og sundhed. Her kan du finde alle deres analyser indenfor landbrugs- og fødevareerhvervet.

Fakta om Fødevareklyngen

Tal og fakta om den danske fødevareklynge med statistikker over bl.a. landbruget og fødevareerhvervets struktur, produktion, afsætning, indkomstforhold, miljø- og klimapåvirkninger, økologi mv.

Markedsblik

Markedsblik er et ugentligt nyhedsbrev med altid opdaterede danske og internationale nøgletal der har betydning for landbruget og tilknyttede fremstillingsvirksomheder.

Statistik og noteringer

Statistikker og noteringer for produktion og handel med grisekød, okse- og kalvekød, mejeriprodukter samt æg og fjerkræ.