Her kan du læse om, hvordan den danske fødevareklynges samfundsøkonomiske aftryk har stor betydning for Danmark. De fem artikler præsenterer forskellige analyser af interessante forhold ved den danske fødevareklynge, landbrugets og fødevarevirksomhedernes udvikling over tid samt relevante samfundsøkonomiske nøgletal. Derudover kan du finde statistikker over bl.a. landbrugsproduktionens størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold, forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt fødevareklyngens bidrag til beskæftigelse og indkomst i Danmark. 

Du kan downloade hele publikationen her eller gå direkte til de enkelte afsnit i Fakta om Fødevareklyngen 2022 nedenfor.