Her kan du læse om, hvordan den danske fødevareklynge arbejder med bæredygtig udvikling, så der skabes en god balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af jordens ressourcer. Derudover kan du finde aktuelle, kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionens størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold, forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt fødevareklyngens bidrag til samfundet. 

Du kan downloade hele publikationen her eller gå direkte til de enkelte afsnit i Fakta om Fødevareklyngen 2021 nedenfor.

Trykte eksemplarer af 'Fakta om Fødevareklyngen 2021' kan bestilles hos koordinator Anne Jessing på aje@lf.dk