Fødevareerhvervets forbrugere og trends

Landbrug & Fødevarers analyseafdeling holder øje med markedstendenser, holdninger, adfærd og sundhed. Her kan du finde alle deres analyser indenfor landbrugs- og fødevareerhvervet.

Per Vesterbæk

Nina Preus

Cecilia Logo-Koefoed