Indkøb af mad og drikke

Hvad er det vigtigste for forbrugerne, når de skal handle ind? Hvilken betydning har økologi, fødevaremærker og dyrevelfærd på deres indkøb, og er der forskel på forbrugergrupper? Læs her om danskernes forberedelse og planlægning af madlavningen.

24. aug 2023
I denne markedsanalyse stilles forbrugerne overfor fire typer af hakket kød/plantefars; hakket oksekød, kyllingekød, grisekød og plantefars. Der spørges ind til forbrug, og købsmotiver, samt hvilke kriterier, som forbrugerne prioriterer ved køb af ét eller flere af produkterne. Hakket oksekød er den type, som flest forbrugere benytter i madlavningen, mens plantefarsen er det, som flest tror, at de fremadrettet kommer til at spise mere af. At produktet smager godt, er det vigtigste kriterie på tværs af de fire produkter af hakket kød/plantefars ved indkøb.
17. aug 2023
Landbrug & Fødevarer har maj 2023 spurgt danskerne, hvor ofte de køber økologi, hvilke varer de typisk køber i en økologisk udgave, samt deres forventninger til køb af økologi i fremtiden.
29. jun 2023
Danske forbrugere efterspørger i stigende grad gennemsigtighed omkring oprindelse og produktionsforhold. Her kan mærkningsordninger være med til at vejlede forbrugerne, om end de mange forskellige mærkningsordninger i dagligvarehandlen samtidig kan gøre det svært for nogle at skelne mellem mærkningerne og de værdier, som de repræsenterer. Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Fairtrade-mærket Danmark igen i år gennemført en undersøgelse om danskernes holdninger til udvalgte mærkningsordninger. Denne analyse kigger nærmere på kendskab og oplevet troværdighed for forskellige udvalgte mærkningsordninger med fokus på oplevelsen af Fairtrade-mærket.
01. jun 2023
Når danskerne skal vælge dagligvarer, står de over for mange muligheder: økologiske vs. almindelige fødevarer, danske vs. udenlandske og meget, meget mere. Men hvad prioriteres, når det skal besluttes, hvilken vare, der lægges i indkøbskurven? Landbrug & Fødevarer har i en ny undersøgelse endnu en gang spurgt danskerne, hvad de lægger vægt på, når de køber dagligvarer og her præsenteret deltagerne for en række faktorer, der kan være et valgkriterium i købsøjeblikket.
15. maj 2023
Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne ligesom det er meget svært at måle. Denne analyse kigger ind i, hvad vi ved om kødforbrug, og belyser de forskellige tilgængelige datakilder med henblik på deres styrker og svagheder.
10. mar 2023
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer spurgt til danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med. I analysen identificeres desuden fem forskellige strategier til et mere bæredygtigt forbrug.
24. feb 2023
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på, hvordan stigende priser og krigen i Ukraine på det seneste har påvirket danskernes opfattede adfærd, og hvilke forventninger danskerne har til deres forbrug den kommende tid. Analysen er baseret på en undersøgelse gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer i januar 2023. Undervejs inddrages fund fra to andre undersøgelser, ligeledes gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer, i hhv. juni og september 2022.
05. jan 2023
Hvordan indgår æg i madkulturen? I en ny undersøgelse gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer sætter vi fokus på danskernes holdninger til æg, hvad æg bruges til, og hvad der lægges mest vægt på, når man køber æg.
10. maj 2022
Krigen i Ukraine har chokeret mange og sætter sine tydelige aftryk på prisen på råstoffer og råvarer. Dette har på sigt konsekvenser for prisen på mad og drikke. Og det har samtidig betydning for danskernes adfærd som forbrugere. Læs mere om, hvordan forbrugerne opfatter og reagerer på krisen i denne markedsanalyse.
07. feb 2022
Hver fjerde forbruger mener selv, at de oftere køber økologisk frem for konventionel ost, men den faktiske markedsandel er noget lavere. Et nærmere kig afslører, at markedsandelen i virkeligheden findes både blandt dem, der foretrækker konventionel ost og dem, der foretrækker økologisk. Det kunne tyde på, at nogle køb af økologisk ost er tilfældige, og at økologisk ost skal arbejde lidt mere med synlighed.
14. dec 2021
For at komme nærmere en forståelse af de danske forbrugere har Landbrug & Fødevarer i en ny undersøgelse derfor set på, hvordan forbrugerne kan inddeles i forskellige ’typer’ alt efter deres adfærd, værdier og holdninger. Der er foretaget en grundig analyse af, hvad det er, der mere specifikt differentierer os, vores vaner, valg og handlinger, med udgangspunkt i vores interesse og forhold til fødevarer. Denne analyse har identificeret seks forbrugersegmenter, som vi præsenterer i denne markedsanalyse.
08. nov 2021
Covid19 ramte foodservice-sektoren hårdt i 2020 med restriktioner og nedlukninger, og sektoren oplevede derfor et markant fald i omsætningen. Landbrug & Fødevarer har på baggrund af data fra bl.a. Danmarks Statistik set på den seneste udvikling og giver et bud på fremtiden for foodservice-kanalen, der heldigvis ser lys ud.
24. jun 2021
Der har været en markant vækst i online-kanalen under covid-19-krisen. Forbrugernes interesse for køb af fødevarer online er i vækst og epidemien har i den grad accelereret udviklingen. Denne rapport belyser udviklingen og ser nærmere på, hvilke tanker de danske forbrugere har, når de handler, hvem der gør brug af online indkøbsmulighederne, og hvem der kunne forestille sig at fortsætte indkøbene.
17. maj 2021
At købe lokalt og støtte lokale virksomheder er under covid-19 pandemien kommet mere i fokus. Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på, hvad forbrugerne forbinder med betegnelsen ’lokale varer’. Analysen viser, at vurderingen af om noget er lokalt eller ej, kan afhænge både af, hvor man bor, samt hvilken kategori, der er tale om.
20. jan 2021
Brugen af måltidskasser er i vækst og har været det i nogle år. Corona-krisen har medført at forbruget har vokset endnu mere. Landbrug & Fødevarer har spurgt de danskere, der har måltidskasser ’inde på livet’ om deres syn på kategorien.
26. maj 2020
Forbrugere har opmærksomheden rettet mod bæredygtig emballage, når de handler. Således fortæller hver anden forbruger i denne undersøgelse, at de altid, ofte eller indimellem går efter varer i miljøvenlig emballage.
23. okt 2019
Vi har igen undersøgt, hvad danskerne lægger særligt vægt på ved valg af dagligvarer. Her ser vi, at flere end tidligere nævner faktorer som god smag, økologi, dyrevelfærd og bæredygtighed.
21. mar 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt de danske forbrugeres adfærd omkring indkøb af mad og drikke, og hvad danskerne bruger mobiltelefonen til på indkøbsturen.
08. feb 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt emnet dyrevelfærd set med forbrugernes øjne. Undersøgelsen tegner et billede af, at der er forskel på, hvor meget forbrugerne tænker over dyrevelfærd og hvor villige de er til at betale mere for særlig god dyrevelfærd. Emnet dyrevelfærd fylder nemlig hos flertallet af forbrugerne på tankeplan, mens virkeligheden ofte bliver, at mange oplever, at særlig god dyrevelfærd er for dyrt.