2022

20. dec 2022
Med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug arbejder Landbrug & Fødevarer på at skabe større viden om den vegetabilske fødevaresektor i Danmark og potentialerne for øget afsætning. Dette arbejde indebærer bl.a. etableringen af en statistik over sektoren, der kan danne et solidt grundlag for at følge udviklingen i sektoren over tid og belyse dens bidrag til den danske økonomi. I denne statusrapport præsenteres de første resultater i dette arbejde.
12. dec 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne markedsanalyse fokus på forbrugerne i Vietnam, deres madkultur, holdninger og ikke mindst vurderinger af danske fødevarer. Analysen er baseret på en online befolkningsundersøgelse blandt vietnamesere ml. 18-50 år, der er gennemført af Kantar og Wilke på vegne af Landbrug & Fødevarer.
02. dec 2022
Covid19 ramte foodservice-sektoren hårdt med restriktioner og nedlukninger, og sektoren oplevede derfor et markant fald i omsætningen i 2020-2021. Foodservicesektorens omsætning er dog igen stigende, hvilket drives frem af både vigtige ændringer i samfundet såvel som tilpasninger til forbrugernes præferencer. Landbrug & Fødevarer har på baggrund af data fra bl.a. Danmarks Statistik set på den seneste udvikling og giver et bud på fremtiden for foodservice-kanalen, der heldigvis ser lys ud.
30. nov 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på danskernes brug af grøntsager i aftensmaden. Med indsigter fra en kvalitativ undersøgelse kigges der bl.a. nærmere på, hvad der skal til, for at få flere grøntsager på tallerkenen hos de forbrugere, der spiser kød som en del af aftensmaden hver dag og har et ønske om at spise flere grøntsager. Analysen giver samtidig ti gode råd til inklusionen af flere grøntsager i danskernes hverdagsmad.
22. nov 2022
Julen står for døren, og med den følger juletraditioner og julefejring. Landbrug & Fødevarer har igen i år undersøgt danskernes forventninger til julen. Langt de fleste glæder sig allermest til samvær med familie og/eller venner, mens to ud af tre danskere glæder sig til julemaden. Vil man fejre juleaften ude eller hjemme? Og er det mon flæskesteg eller and, der vil stå på årets julebord?
13. nov 2022
Hovedmåltiderne morgenmad, frokost og aftensmad har længe domineret danskernes madkultur. Fra tidligere undersøgelser ved vi dog, at disse måltiderne blandt mange suppleres eller måske nogle gange endda erstattes af mellemmåltider og snacks. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes adfærd og holdninger, når det gælder snacks og mellemmåltider. Analysen tager udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse gennemført af Epinion for Landbrug & Fødevarer i juni 2022 blandt 1003 danskere.
09. nov 2022
I denne markedsanalyse stiller Landbrug & Fødevarer skarpt på forbrugerne i Italien, deres madkultur, holdninger og ikke mindst vurdering af danske fødevarer. Analysen er baseret på en befolkningsundersøgelse blandt italienere i 2022 gennemført af Kantar og Wilke på vegne Landbrug & Fødevarer.
27. okt 2022
Landbrug & Fødevarer har i maj 2022 spurgt danskerne, hvor ofte de køber økologi, hvad deres vigtigste begrundelser er og hvad der skal til, for at man vil købe mere økologi, end man gør i dag.
14. okt 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på holdninger og madkultur blandt amerikanske forbrugere. Analysen er baseret på en befolkningsundersøgelse gennemført af Kantar og Wilke på vegne Landbrug & Fødevarer i 2022.
30. sep 2022
I denne analyse sætter Landbrug & Fødevarer fokus på forbrugernes opfattelser af ordene ”planterig” og ”plantebaseret”. Analysen kigger samtidig nærmere på den potentielle målgruppe for mad med mange planter og giver anbefaling til, hvordan man som fødevareproducent kan kommunikere om sit produkt eller måltidsløsning.
01. sep 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne undersøgelse fokus på, i hvor høj grad danskernes bruger mærkningsordninger som rettesnor i indkøbssituationen. Analysen kigger samtidig nærmere på, hvad danskerne forventer, at et nyt potentielt klimamærke på fødevarer skal vise dem som forbrugere.
31. maj 2022
Gennem de seneste år, har danskernes præferencer i forbindelse med frokosten ændret sig. Der er samlet set, langt færre der i dag spiser madpakker end for bare få år siden, hvilket blandt Covid-19 formentlig har haft en indvirkning på. Fælles for alle former for frokost er, at rugbrød indgår i de fleste former for frokost. Men, ellers så adskiller madpakker sig fra andre former for frokost på forskellige områder, og forbrugeren oplever i højere grad, at frokosten var sund, når de har spist madpakke.
10. maj 2022
Krigen i Ukraine har chokeret mange og sætter sine tydelige aftryk på prisen på råstoffer og råvarer. Dette har på sigt konsekvenser for prisen på mad og drikke. Og det har samtidig betydning for danskernes adfærd som forbrugere. Læs mere om, hvordan forbrugerne opfatter og reagerer på krisen i denne markedsanalyse.
29. apr 2022
Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug har Landbrug & Fødevarer i en ny, stor undersøgelse spurgt ind til behov og valgkriterier blandt beslutningstagere i offentlig og privat foodservice og sat fokus på deres arbejde med bæredygtighed og økologi.
28. mar 2022
I denne markedsanalyse stilles forbrugerne overfor fire typer af hakket kød/plantefars; hakket oksekød, kyllingekød, grisekød og plantefars. Der spørges ind til forbrug, og købsmotiver, samt hvilke kriterier, som forbrugerne prioriterer ved køb af ét eller flere af produkterne. Hakket oksekød er den type, som flest forbrugere benytter i madlavningen, mens plantefarsen er det, som flest tror, at de fremadrettet kommer til at spise mere af. At produktet smager godt, og at indholdet ser friskt og appetitligt ud, er de to vigtigste kriterier på tværs af de fire produkter af hakket kød/plantefars ved indkøb. Læs mere her.
15. feb 2022
På de britiske forbrugeres tallerken ligger der gerne kød – og særligt fjerkræ er ofte anvendt i madlavningen. Desuden spiser briterne meget gerne fisk og skalddyr. De tilvælger kødet for den gode smag og børnefamilierne er især højfrekvente forbrugere. Samtidig viser denne nye analyse, at der er en betydelig andel af befolkningen som følger en plantebaseret diæt. Flere briter end danskere definerer sig som flexitarer, vegetarer eller veganere og har enten minimeret eller ekskluderet det animalske fra deres fødevareindtag. Det stiller denne markedsanalyse omkring forbrugerne i UK skarpt på, og ser samtidig på emner som klima, bæredygtighed, økologi og dyrevelfærd.
07. feb 2022
Hver fjerde forbruger mener selv, at de oftere køber økologisk frem for konventionel ost, men den faktiske markedsandel er noget lavere. Et nærmere kig afslører, at markedsandelen i virkeligheden findes både blandt dem, der foretrækker konventionel ost og dem, der foretrækker økologisk. Det kunne tyde på, at nogle køb af økologisk ost er tilfældige, og at økologisk ost skal arbejde lidt mere med synlighed.
26. jan 2022
Sundhed er et meget omdiskuteret emne ikke mindst i lyset af covid-19 pandemien, der har pustet nyt liv i diskussionen om, hvad der er sundt og usundt. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes holdninger til sundhed, om man ønsker at leve sundere, samt hvad der kan forhindre én i at leve så sundt, som man ønsker.
17. jan 2022
Denne analyse sætter fokus på forældrenes holdninger og ønsker til deres børns mad, særligt maden i daginstitutioner og skoler. Det belyses hvad forældrene vægter og hvordan holdningerne er til klima og bæredygtighed i forhold til maden i daginstitutioner og skoler.
10. jan 2022
I denne markedsanalyse stiller Landbrug & Fødevarer skarpt på forbrugerne i Sverige. Vi ser nærmere på forbrugernes hverdagskost, deres holdninger til klima og bæredygtighed, og ikke mindst deres vurdering af de danske fødevarer.
10. jan 2022
Landbrug & Fødevarer undersøger hvert år i november danskernes holdninger samt køb og brug af æg. Igen i år ser vi, at æggene gerne skal være danske og/eller økologiske. Men hvordan ser danskerne på æg i forhold til madlavning, sundhed og klima? Læs med her.
10. jan 2022
Denne analyse er gennemført af Landbrug & Fødevarer blandt japanske forbrugere og omhandler japanernes mad- og spisevaner. Desuden, ser vi nærmere på, hvad japanerne eventuelt bekymrer sig om, og om deres holdninger og tilgange til klima og bæredygtighed.
01. jan 2022
Landbrug & Fødevarer gennemfører i 2022 en større undersøgelse for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Du vil I løbet af 2022 kunne finde resultaterne fra undersøgelsen her på hjemmesiden.

Formålet med projektet er at øge afsætningen af grøntsager. Dette vil ske gennem en større forståelse af forbrugsrejsen fra planlægning, indkøb og madlavning. Hvor oplever forbrugerne især barrierer for at inddrage (flere) grøntsager i deres repertoire af retter til aftensmad, og hvorledes kan producenter af grøntsager især møde forbrugeren med nye produkter og markedsføring? Projektet vil samtidig indeholde en smagsanalyse af udvalgte grøntsager, hvor der er identificeret et stort potentiale: Hvordan kan disse grøntsager arbejdes bedre ind i madkulturen og de populære retter?

Projektet vil skabe indsigter, der kan give større forståelse for forbrugsrejsen og bedre indblik i forskellige grøntsagers smagsmæssige profil og dermed skabe platform for strategiske og markedsføringsmæssige beslutninger. Projektet kigger ikke specifik på én produktionsform og har således relevans for både den økologiske og den konventionelle producentgruppe.