Konjunkturmålinger

Landbrug & Fødevarers kvartalsvise konjunkturmålinger belyser fødevarevirksomhedernes og de agroindustrielle virksomheders aktuelle forventninger til de fremtidige konjunkturer.

2023

17. mar 2023
Det samlede konjunkturbarometer for de agroindustrielle virksomheder ligger igen over nul. Dette er efter et par kvartaler med negative forventninger siden begyndelsen på krigen i Ukraine i første kvartal af 2022. Den seneste konjunkturmåling viser endda, at barometeret ligger over gennemsnittet for de sidste 10 år. Den umiddelbare optimisme blandt de agroindustrielle virksomheder afspejler situationen i verdensøkonomien, hvor det på nuværende tidspunkt går bedre end man havde forventet. Der er dog endnu stor usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi.
10. mar 2023
Samlet set ser fødevarevirksomhederne positivt på de kommende fire kvartaler. Det er især efterspørgslen fra eksportmarkederne samt positive forventninger til investeringer i ind- og udland, der trækker barometeret opad. Disse positive forventninger afspejler den økonomiske udvikling på vigtige eksportmarkeder, hvor især Tyskland og Kina, klarer sig bedre end forventet. Forventningerne til den indenlandske efterspørgsel og indtjeningen i Danmark er dog fortsat negative.

2022

23. nov 2022
Konjunkturbarometeret ligger fortsat under gennemsnittet i fjerde kvartal af 2022. Især forventninger til fremtidens efterspørgsel, investeringer og beskæftigelse trækker barometeret ned. Fortsat stigende energipriser samt mangel på efterspørgsel er de mest betydelige produktionsbegrænsninger i agroindustrien.
23. nov 2022
Fødevarevirksomhedernes forventninger til de næste fire kvartaler er fortsat nedadgående, og er for første gang siden udbruddet af Corona igen negative. Det er særligt forventningerne til indtjeningen, investeringerne og beskæftigelsen, der trækker konjunkturbarometeret ned. De største produktionsbegrænsninger for fødevarevirksomhederne er igen stigende priser til råvarer og energi, og dertil kommer mangel på efterspørgsel, der også anses som værende blandt de største produktionsbegrænsninger.
30. sep 2022
Fødevarevirksomhedernes forventninger til fremtiden fortsætter med at falde i tredje kvartal af 2022. Udviklingen er især drevet af en forventning om lavere fremtidig efterspørgsel både fra Danmark og fra udlandet. Energikrisen i Europa er nu for alvor blevet en begrænsende faktor for fødevareproducenterne i Danmark. Særligt udsigt til stigende energiudgifter trækker forventningerne ned.
08. aug 2022
Stort set alle indikatorer peger nedad i andet kvartal for agroindustrien, og det samlede konjunkturbarometer ligger langt under gennemsnittet. Især forventningerne til indtjeningen trækker ned. Det skyldes meget høje priser på energi, råvarer og fragt. Prisstigningerne accelererede i løbet af sommeren 2021 i kølvandet på corona-pandemien, men er efter Ruslands krig i Ukraine blevet forstærket. Især priserne på gas, stål og aluminium er vokset.

2021

30. nov 2021
Fødevarevirksomhederne forventer, at det igangværende opsving fortsætter. Forventningerne til det kommende år er således tilbage til niveauet før covid-19 og ligger på et historisk højt niveau. Stort set alle barometerets underkomponenter går frem. Særligt forventninger til stigende efterspørgsel i Danmark og udlandet driver den positive udvikling. Virksomhedernes væsentligste produktionsbegrænsninger er stigende priser på råvarer samt mangel på arbejdskraft. De stigende omkostninger presser virksomhedernes indtjening.
11. okt 2021
Konjunkturbarometeret viser fortsat positive takter for agroindustrien det kommende år. Især forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne trækker op. De mest udtalte begrænsninger i produktionen er stigende råvare- og fragtpriser. Det er især stål-, plast- og træpriser, som er steget meget.
20. sep 2021
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne vender i 3. kvartal 2021 pilen nedad. Udviklingen afspejler et fald i forventningerne til produktion og investeringer. Den største udfordring for produktionen er fortsat stigende råvarepriser. Især foder- og energipriserne er steget markant.
28. apr 2021
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne har fortsat pil opad. Det skyldes genåbningen og forventninger om en fortsat normalisering af samfundet. Hver fjerde fødevarevirksomhed forventer en stigning i efterspørgslen i Danmark, mens hver
tredje forventer en stigning i efterspørgslen på eksportmarkederne. Den største udfordring for produktionen er stigende råvarepriser. Især foder- og energipriserne er steget markant. Det giver et opadgående pres på forbrugerpriserne for fødevarer.

2020

11. nov 2020
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne har igen pil nedad. Det skyldes udsigterne til at fødevareindustrien nu rammes af anden bølge af COVID-19. Stort set alle barometerets underkomponenter går tilbage, og det er især efterspørgslen på både hjemme- og eksportmarkederne, hvor virksomhederne udtrykker bekymring for en negativ udvikling. Halvdelen af virksomhederne i fødevareindustrien forventer ligefrem fald i efterspørgslen på eksportmarkederne det kommende år.
25. aug 2020
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne indikerer, at krisen langt fra er ovre i fødevareindustrien. Især på eksportmarkederne forventer virksomhederne en langsom genopretning. Knap fire ud af ti af fødevarevirksomhederne forventer fald i efterspørgslen på eksportmarkederne det kommende år. Halvdelen af virksomhederne forventer fald i indtjeningen det kommende år. Hver femte forventer, at indtjeningen falder med mere end 10 pct.
25. aug 2020
Konjunkturbarometeret ligger fortsat lavere end normalniveauet for agroindustrien. Det er bl.a. forventningerne til efterspørgslen på eksportmarkederne, der trækker barometeret ned. Forventningerne til eksportmarkederne er kun blevet marginalt bedre siden forrige måling, hvor forventningerne var rekordlave. Hver tredje virksomhed i agroindustrien forventer, at efterspørgslen fra eksportmarkederne falder det kommende år. Manglende ordrer/efterspørgsel generelt er ligeledes den mest udtalte produktionsbegrænsning i agroindustrien netop nu.
25. maj 2020
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne er presset i bund. Mere end to tredjedele af virksomhederne forventer fald i indtjeningen det kommende år. De negative forventninger er også gældende for alle barometerets øvrige underkomponenter. Fx forventer fire ud af ti et fald i efterspørgslen på eksportmarkederne.
25. maj 2020
Agroindustrien forventer faldende aktivitet det kommende år. Det er især til indtjeningen og produktionen, der trækker barometeret ned. Øvrige komponenter falder dog også betydeligt. Knap hver anden virksomhed i agroindustrien forventer at indtjeningen falder det kommende år. Hver fjerde forventer dog at indtjeningen stiger med op til 10 pct. Agroindustrien under ét forventer at mindske antallet af ansatte for første gang siden 2016. Hver tredje virksomhed forventer at mindske antallet af ansatte.
09. mar 2020
Fødevarevirksomhederne har høje forventninger til det kommende år. Der er især høje forventninger til indtjeningen og efterspørgslen på eksportmarkederne. Knap hver fjerde virksomhed forventer en stigning i indtjeningen på mere end 10 pct. De positive forventninger understøttes blandt andet af pæn fremgang i fødevarepriserne.
03. jan 2020
Agroindustrien forventer pæn vækst i 2020. Det er især forventningerne til indtjeningen og investeringerne, der trækker barometeret op. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer at øge indtjeningen i 2020 og hver femte forventer at indtjeningen øges med mindst 10 pct. Det kan bl.a. skyldes udsigt til øget investeringer af griseproducenterne. Det kunne fx være nye stalde eller andre klimaforbedrende tiltage på bedrifterne.
03. jan 2020
Agroindustrien forventer pæn vækst i 2020. Det er især forventningerne til indtjeningen og investeringerne, der trækker barometeret op. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer at øge indtjeningen i 2020 og hver femte forventer at indtjeningen øges med mindst 10 pct. Det kan bl.a. skyldes udsigt til øget investeringer af griseproducenterne. Det kunne fx være nye stalde eller andre klimaforbedrende tiltage på bedrifterne.

2019

01. okt 2019
Fødevarevirksomhederne optimisme er dalet siden starten af 2018, men de har dog fortsat positive forventninger til det kommende år. Der er især høje forventninger til indtjeningen og efterspørgslen på eksportmarkederne. De positive forventninger understøttes blandt andet af pæn fremgang i fødevarepriserne. Ordrebøgerne er også godt fyldt op i de fleste virksomheder. I dag melder kun hver femte virksomhed om mangel på ordrer. Mangel på ordrer er faldet markant siden udgangen af 2014, hvor hver anden virksomhed meldte om manglende ordrer.
09. sep 2019
Konjunkturbarometeret for agroindustrien stiger i 3. kvartal 2019. Det er især forventningerne til indtjeningen og beskæftigelsen, der trækker barometeret op. Næsten halvdelen af virksomhederne i agroindustrien forventer at øge antallet af ansatte det kommende år. Det kan blive en udfordring. Fire ud af ti virksomheder melder nemlig om mangel på kvalificeret arbejdskraft.
02. apr 2019
Fødevarevirksomhederne har høje forventninger til det kommende år. Der er især høje forventninger til efterspørgslen. Virksomhederne forventer en pæn fremgang i produktionen – især i udlandet, hvor forventningerne er de højeste i fire år. I dag melder kun hver tiende virksomhed om mangel på ordrer. Mangel på ordrer er faldet markant siden udgangen af 2014, hvor hver anden virksomhed meldte om manglende ordrer.
21. mar 2019
Konjunkturbarometeret for agroindustrien stiger markant, efter at have ligget lavt i to kvartaler. Dermed er barometeret tilbage på niveauet fra før tørken i 2018. Der er bedring i alle barometerets komponenter. Især forventningerne til efterspørgslen i Danmark er steget markant. Knap halvdelen af virksomhederne i agroindustrien forventer at øge antallet af ansatte det kommende år.

2018

10. dec 2018
Optimismen er tilbage hos fødevarevirksomhederne, der har høje forventninger til 2019. Det er især forventningerne til indtjeningen der er forbedret markant. Virksomhederne forventer desuden en pæn fremgang i produktionen – både i Danmark og i udlandet. Antallet af ansatte forventes ligeledes at øges i 2019. Mangel på arbejdskraft er en udfordring for virksomhederne. Næsten hver tredje fødevarevirksomhed melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft.
10. dec 2018
Konjunkturbarometeret for agroindustrien falder fortsat, efter at have ligget på et højt niveau de seneste halvandet år. Udviklingen i barometeret skyldes især fald i forventningerne til efterspørgslen i Danmark. Det kan skyldes sommerens tørke. Knap halvdelen af virksomhederne i agroindustrien melder, at manglende ordrer/efterspørgsel er en produktionsbegrænsning.
28. sep 2018
Konjunkturbarometeret for fødevareindustrien er faldet til det laveste niveau i knap to år. Tørken rammer fødevareindustriens forventninger indenfor alle konjunkturbarometerets komponenter. Tørken fordyrer hele værdikæden, hvilket kan ses hos de danske fødevarevirksomheder. Her melder 30 pct. om stigende priser på råvarer, som en produktionsbegrænsning. Knap halvdelen af virksomhederne i fødevareindustrien forventer et fald i omsætningen det kommende år, som en direkte konsekvens af tørken.
28. sep 2018
Konjunkturbarometeret for agroindustrien er faldet kraftigt efter at have ligget på et højt niveau de seneste halvandet år. Det er det kraftigste fald siden Ruslandskrisen i 2014. Udviklingen i barometeret skyldes formentlig i høj grad den eksisterende tørke. Særligt forventningerne til efterspørgslen i Danmark falder kraftigt. Knap to tredjedele af virksomhederne i agroindustrien forventer fald i omsætningen det kommende år, som en direkte effekt af tørken.
31. jul 2018
Konjunkturbarometeret for agroindustrien har nu været positivt de seneste otte kvartaler. Forventningerne i agroindustrien er dog faldet siden seneste måling. Udviklingen er bl.a. en kombination af dårligere vækstudsigter på de europæiske eksportmarkeder, samt manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft og stigende råvarepriser. Fire ud af ti virksomheder forventer at øge antallet af ansatte i Danmark. Samtidig oplever mere end hver tredje virksomhed, at mangel på kvalificeret arbejdskraft begrænser produktionen.
31. jul 2018
Forventningerne i fødevarevirksomhederne falder i 2. kvartal 2018, men ligger fortsat på et højt niveau. Fødevarevirksomhederne forventer dermed en solid højkonjunktur de kommende kvartaler. Fødevarevirksomhedernes forventninger til produktionen i Danmark slår rekord for tredje kvartal i træk. Det stemmer overens med at rekord mange virksomheder melder, at de ingen produktionsbegrænsninger oplever. Mangel på arbejdskraft er fortsat et problem for fødevarevirksomhederne. Hver sjette fødevarevirksomhed melder, at ”Manglende adgang til arbejdskraft” begrænser produktionen.
12. apr 2018
Agroindustriens konjunkturbarometer er positivt for syvende kvartal i træk, og ligger fortsat på et højt niveau. Virksomhedernes forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne sætter igen rekord. Knap hver anden virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark. Samtidig oplever hver tredje virksomhed at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen
12. apr 2018
Fødevarevirksomhederne forventer solid højkonjunktur i 2018. Konjunkturbarometeret er steget seks kvartaler i træk og er nu på det suverænt højeste niveau siden målingen startede i 2013. Der er stor optimisme hos fødevarevirksomhederne mht. investeringerne. Næsten to ud af tre virksomheder forventer nu at øge investeringerne i både Danmark og udlandet. Mangel på arbejdskraft er fortsat et problem for fødevarevirksomhederne. Næsten hver fjerde fødevarevirksomhed melder, at ”Manglende adgang til arbejdskraft” begrænser produktionen

2017

22. dec 2017
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne slår rekord for tredje kvartal i træk. Mere end hver tredje virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. For et år siden manglede fødevarevirksomhederne ordrer. I dag mangler de arbejdskraft.
22. dec 2017
Virksomhedernes forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne sætter igen rekord. Hver anden virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. Næsten hver fjerde virksomhed i agroindustrien oplever, at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen.
30. aug 2017
Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer er steget for femte kvartal i træk og slår igen rekord. Det nationale og globale opsving har for alvor bidt sig fast hos fødevarevirksomhederne. Der er stor optimisme i fødevarevirksomhedernes forventninger til beskæftigelsen. 30 pct. af virksomhederne forventer nu at øge den indenlandske beskæftigelse, mens det i forrige kvartal kun var 15 pct. Mangel på arbejdskraft er fortsat et problem for fødevarevirksomhederne. I 3. kvartal 2017 svarede hver femte fødevarevirksomhed, at ”Manglende adgang til arbejdskraft” begrænser produktionen.

28. aug 2017
Agroindustriens konjunkturbarometer er positivt for fjerde kvartal i træk , og er dermed på det højeste niveau i 3 ½ år. Virksomhedernes forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne sætter rekord. Forventningerne til indenlandske investeringer er på højeste niveau siden Landbrug & Fødevarer begyndte at foretage kvartalvise konjunktur-målinger. Knap hver tredje virksomhed i agroindustrien oplever fortsat, at manglende arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
19. jun 2017
Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer er for andet kvartal i træk steget kraftigt og ligger nu på et historisk højt niveau. Der tegner sig et billede af, at opsvinget har bidt sig fast hos fødevarevirksomhederne. Der er stor optimisme i fødevarevirksomhedernes forventninger til investeringerne. 45 pct. af virksomhederne forventer nu at øge de indenlandske investeringer, mens det i forrige kvartal kun var 25 pct. Manglende arbejdskraft er et stigende problem for fødevarevirksomhederne. I 2. kvartal 2017 svarede hver fjerde fødevarevirksomhed, at ”Manglende adgang til arbejdskraft” begrænser produktionen.
19. jun 2017
Agroindustriens konjunkturbarometer er faldet lidt i 2. kvartal, men er fortsat på et højt niveau. Næsten 70 pct. af virksomhederne i agroindustrien forventer at efterspørgslen på eksportmarkederne stiger i løbet af det næste år, mens 43 pct. forventer en stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet. Mere end hver tredje agroindustrivirksomhed oplever, at manglende arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
17. mar 2017
Fødevarevirksomhedernes forventninger er blevet væsentligt mere positive siden forrige konjunkturmåling. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer er steget til 8,6 i 1. kvartal 2017 fra 0,5 i seneste konjunkturmåling. Den positive udvikling i konjunkturbarometeret er drevet af høje forventninger til indtjeningen, samt en positiv udvikling i forventningen til efterspørgslen og produktionen. Lave forventninger til beskæftigelse og investeringer trækker konjunkturbarometeret ned.
17. mar 2017
Agroindustriens forventninger er blevet væsentligt mere positive siden seneste konjunkturmåling. Konjunkturbarometeret er i 1. kvartal 2017 steget til 25,2 fra 11,8 i 4. kvartal 2016, hvilket er det højeste niveau siden 1. kvartal 2014. Især forventningerne til beskæftigelse og investeringer på hjemmemarkedet er blevet markant mere positiv end ved seneste konjunkturmåling i 4. kvartal 2016. Forventningerne til udviklingen i virksomhedernes resultat er ligeledes blevet betydelig forbedret.

2016

30. dec 2016
Agroindustriens forventninger er blevet mere positive. Konjunkturbarometeret er i 4. kvartal 2016 steget til det højeste niveau siden 3. kvartal 2014. Det er forventningerne til både efterspørgsel, produktion, beskæftigelse og investeringer, der er steget. Især forventningerne til efterspørgslen på eksportmarkederne er blevet markant mere positiv. Forventningerne til udviklingen i virksomhedernes resultat er derimod blevet lidt mere negative.
21. dec 2016
De danske fødevarevirksomheder klarer sig godt på eksportmarkederne og konjunkturbarometeret peger på, at virksomhederne ser muligheder for at øge eksporten yderligere i 2017. Konjunkturbarometeret peger imidlertid også på en betydelig bekymring mht. om gunstige afsætningsforhold på eksportmarkederne kan omsættes til øget beskæftigelse og investeringer i Danmark
26. sep 2016
Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer stiger kun moderat. Forventning om fald i antal beskæftiget i fødevarevirksomheder. - Fortsat lave forventninger til efterspørgsel i Danmark. Forventningerne til efterspørgslen fra udlandet stiger fortsat. Utilstrækkelige mængder råvarer begrænser 30 pct. af virksomhederne.
26. sep 2016
Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen. Udenlandske markeder giver positive forventninger til efterspørgslen. Forventninger til produktionen i Danmark er lave. Manglende ordrer er stadig den største faktor i begrænsning af agroindustriens produktion. Beskæftigelsesforventningerne er stadig lave

14. jun 2016
Konjunkturbarometeret er stigende fra forrige kvartal. En tredjedel af virksomhederne forventer fremgang i den danske produktion. Forventningerne til efterspørgslen fra Danmark er faldende, mens forventningerne til efterspørgslen fra udlandet er stigende. Mangel på råvarer er en forhindring for udvidelse af produktionen.
14. jun 2016
Virksomhederne venter stigende indtjening på eksportmarkederne, men faldende indtjening herhjemme. Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til investeringer i udlandet er positive. Ligeledes forventes at der ansættes flere i udlandet, mens der ventes et lille fald i beskæftigelsen i Danmark. Konjunkturbarometeret er samlet set faldet lidt og er nu negativt
16. mar 2016
Halvdelen af agroindustrivirksomhederne venter en uændret indenlandsk efterspørgsel. Der er positive forventninger til udenlandsk efterspørgsel fra 52 pct. af virksomhederne, og øgede forventninger til den indenlandske produktion. Der er fortsat lave forventninger til resultatet for agroindustriens virksomheder
08. mar 2016
30 pct. af fødevarevirksomhederne forventer fremgang i den danske produktion, mens 60 pct. forventer en uændret produktion. Forventningerne til efterspørgslen fra Danmark er uændret, hvor forventningen til udenlandsk efterspørgsel stiger. Begge ligger fortsat på et lavt niveau. Manglende efterspørgsel er forsat den største produktionsbegrænsning. Men også mangel på råvarer er en forhindring for udvidelse af produktionen. Forventninger til beskæftigelse ligger forsat lavt, men er i fremgang.

2015

05. jan 2016
Konjunkturbarometeret ser ud til at vende i indeværende kvartal. Efter at målingen i august måned ramte sit foreløbige lavpunkt, vender udviklingen en smule i denne måling. Så noget peger på, at der er lys for enden af tunellen.
05. jan 2016
Forventningerne fra agroindustriens virksomheder til de kommende 4 kvartaler ligger samlet set på et lavt niveau. Selvom forventningerne ikke er prangende vender dette kvartals resultat et års negativ udvikling. Konjunkturbarometeret er især påvirket virksomhedernes negative forventninger til den hjemlige produktion og efterspørgsel.
11. sep 2015
Konjunkturmålingen for agroindustrien viser i dette kvartal, at de generelle forventninger til fremtiden ser negative ud. Det samlede konjunkturbarometer er for første gang negativt. Det trækkes især ned af en stor andel af virksomhederne, som har negative forventninger til efterspørgslen fra både ind- og udland.
11. sep 2015
Konjunkturbarometret ligger i dette kvartal på sit hidtil laveste niveau. Over halvdelen af fødevarevirksomhederne oplever lige nu, at mangel på efterspørgsel begrænser produktionen. Det afspejler sig i lave forventninger til både produktion, beskæftigelse, investeringer og resultat. Denne måling er på det laveste niveau i de mere end 5 år, konjunkturmålingen har været foretaget.
11. jun 2015
Mere end hver fjerde fødevarevirksomhed oplever lige nu, at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen. Det afspejler sig i virksomhedernes forventninger om faldende produktion. Der er samtidigt forventninger om en øget efterspørgsel, hvilket betyder at det kan blive svært for virksomhederne at gribe opsvinget når det kommer.
11. jun 2015
De agroindustrielle virksomheders forventninger til de kommende fire kvartaler ligger fortsat på et meget lavt niveau. Det afspejler sig i konjunkturbarometret, som i dette kvartal falder fra et i forvejen lavt niveau. Det er blandt andet lave forventninger til efterspørgsel, produktion, beskæftigelse og investeringer, der gennem de seneste fire kvartaler har fået barometret til at falde.
16. mar 2015
Fødevarevirksomhedernes forventninger til efterspørgslen når det hidtil laveste niveau. Det smitter af på forventningerne til produktionen i Danmark og betyder, at næsten hver tredje virksomhed forventer en faldende beskæftigelse de kommende fire kvartaler. Virksomhedernes forventninger til det kommende år er dog lidt mindre negative end i forrige kvartal.
16. mar 2015
De agroindustrielle virksomheders forventninger til de kommende fire kvartaler ligger samlet set på et meget lavt niveau. Konjunkturbarometeret, der især er påvirket af faldende forventninger gennem de seneste fire kvartaler, når i dette kvartal et nyt lavpunkt. Op mod hver tredje virksomhed forventer negativ vækst i produktionen, som bl.a. begrænses af manglende efterspørgsel.

2014

07. dec 2014
Agroindustriens forventninger til de kommende fire kvartaler er noget mindre positive end i forrige kvartal. Det samlede konjunkturbarometer falder til det laveste niveau i de knap to år målingen har været foretaget. Mere end hver tredje virksomhed forventer en negativ vækst i beskæftigelsen, mens næsten halvdelen af virksomhederne begrænses af manglende efterspørgsel.
07. dec 2014
Manglende efterspørgsel begrænser mere end halvdelen af fødevarevirksomhederne. De negative forventninger til den fremtidige efterspørgsel smitter af på forventningerne til beskæftigelsen i fødevareindustrien – fire ud af ti virksomheder forventer et fald i beskæftigelsen.
25. sep 2014
Det samlede konjunkturbarometer for agroindustrien falder lidt tilbage i denne måling. Næsten hver femte virksomhed svarer i dette kvartal, at en væsentlig produktionsbegrænsning er mangel på kvalificeret arbejdskraft.
17. sep 2014
Forventninger om en lavere efterspørgsel begrænser de danske fødevare-virksomheders produktion og får sammen med lavere forventninger til investeringer, dette kvartals konjunkturmåling til at tegne sig noget mindre positivt, sammenlignet med forrige kvartal. Selv om produktionen især begrænses af manglende efterspørgsel, påvirkes virksomhedernes langsigtede resultatforventninger ikke umiddelbart.
04. jul 2014
Den danske agroindustris økonomiske forventninger til de kommende fire kvartaler er overvejende positive. Stigende positive investeringsforventninger, særligt til aktiviteter i udlandet, trækker det samlede billede op. Næsten hver femte virksomhed svarer i dette kvartal, at en væsentlig produktionsbegrænsning er mangel på kvalificeret arbejdskraft.
17. jun 2014
Forventninger om et øget produktions- og investeringsniveau i Danmark giver sammen med forventninger om en stærk efterspørgsel fra udlandet, anledning til optimisme. Den opvejes i nogen grad af negative resultatforventninger, og lave forventninger til beskæftigelsen. Virksomhedernes produktion begrænses af et utilstrækkeligt råvaregrundlag og i stigende grad af lovgivning.
12. mar 2014
Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4 kvartaler. Positive forventninger til virksomhedernes resultat afspejler sig forventningerne til beskæftigelse, produktion og efterspørgsel i Danmark og i udlandet. Desuden er forventningerne til investeringer i Danmark, trods finansielle begrænsninger, for alvor kommet op i gear.
05. mar 2014
En afdæmpet hjemlig efterspørgsel påvirker fødevarevirksomhedernes forventninger til produktion og beskæftigelse, og får i dette kvartal konjunkturmålingen til at tegne sig lidt mindre optimistisk end forrige kvartal. Dette opvejes i nogen grad af positive tendenser i den udenlandske efterspørgsel, mens et utilstrækkeligt råvaregrundlag fortsat er en begrænsende faktor for mange af virksomhederne. Behovet for implementering af ”Vækstplan for Fødevarer” stiger.