Statistik og noteringer

Statistikker og noteringer for produktion og handel med grisekød, okse- og kalvekød, mejeriprodukter samt æg og fjerkræ.

Årsstatistikker for mælk og mejeriprodukter i Danmark kan ses her.

Yderligere information og tal om mælk og mejeriprodukter kan findes på mejeri.dk
Årsstatistikker for okse- og kalvekød samt de seneste tal for eksport og import af okse- og kalvekød, eksporten af levende kvæg og kvægbestanden i Danmark.
Årsstatistikker for grisekød samt de seneste tal for eksporten af levende grise og grisekød, samt tabeller over Danmarks grisebestand og slagtninger af grise.
Statistikker over æg- og fjerkræproduktionen i Danmark.
Her finder du informationer om noteringer for svin, smågrise og kvæg.
Analyser om global fødevareproduktion og -priser

Niels Ole Nielsen

Karsten Flemin

Jørgen Nyberg Larsen