Sammenligning af afregningspriser - slagtesvin

Graferne viser korrigerede afregningspriser for svin i en række europæiske lande. Korrektionerne består i diverse fradrag, ekstraomkostninger, bonus, rabatter mv. Der er derfor tale om skønnede, korrigerede afregningspriser.

For Danmarks vedkommende er den gennemsnitlige afregningspris (efter kødprocentbetaling og vægtfradrag) korrigeret for restbetaling, fradrag ved indtransport samt produktionsafgift.

For Tyskland er den gennemsnitlige afregningspris (efter kødprocentbetaling og vægtfradrag) korrigeret for skønnede vorskosten samt vægtudregning (lavere slagtevægt på tysk slagteri end på dansk slagteri for samme gris).

Se de nyeste tal her: 
Tabel med tal og grafik (åbner pdf fil) pr. 10. marts 2023.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karsten Flemin