Notering slagtesvin, søer og orner

Se de aktuelle noteringer for slagtesvin, søer og orner på slagteriselskabernes hjemmesider:

Danish Crown  

Tican

På SEGES Svineproduktions hjemmeside kan du se udviklingen i dækningsbidrag ved produktion af smågrise og slagtesvin

Se desuden:

Tillæg ved produktion af økologiske dyr

Tillæg ved produktion af Frilandsdyr

Vi tilbyder