Gris

Årsstatistikker for grisekød samt de seneste tal for eksporten af levende grise og grisekød, samt tabeller over Danmarks grisebestand og slagtninger af grise.

Karsten Flemin