Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Eng- og græsarealer

Viben er en åbenlandsfugl, som naturligt er knyttet til fugtige, afgræssede arealer. Dette er ’kerne-habitaterne’ med stabile levesteder, hvor viben kan opholde sig og opfostre sine unger. Derfor ligger den allervigtigste indsats i at styrke viben på de fugtige eng- og græsarealer. Her er anbefalingerne til dig, der står for driften af eng- og græsarealer, hvor viben yngler i dag, eller har ynglet indenfor de sidste 10 år.

 


​Klik for større billede. 

 

På disse arealer har du en række muligheder for at justere plejen, så den foregår så vibevenligt som muligt.  Selv små, fugtige englodder kan være vigtige fødekamre for vibeungers opvækst, især hvis de ligger i tilknytning til omdriftsarealer med forårssåede afgrøder, og de tilsammen har et areal på mindst 2 ha.

Hvis du ikke har ynglende viber på dine eng- eller græsarealer, men har kendskab til, at arten yngler på andre engarealer tæt på, kan du med fordel også følge anbefalingerne nedenfor.

  1. SKAB ELLER BEVAR FUGTIGE ENGE. I England siger man om vibens levesteder ’the wetter, the better’, altså jo fugtigere arealerne er, jo bedre er de for viberne. I særlig høj kurs er lavvandede arealer, der er rige på smådyr, som vibens unger kan løbe og snuppe i randzonen. Har du fugtige engarealer, som p.t. drænes, vil en begrænsning eller udfasning af dræningen derfor være en god mulighed for at tilgodese viben (se dog afsnit om regler for tilskud nedenfor). Arealerne behøver ikke at blive holdt mere fugtige, end at de våde partier tørrer ud hen på sommeren. Så vil der være føde nok til vibens unger.

  2. LET GRÆSNING, GERNE HELE ÅRET. Græssende dyr er med til at skabe optimale betingelser for viben, fordi de sikrer, at arealerne holdes lysåbne. Lige så vigtige er kokasser og hestepærer, der giver flere insekter og dermed mere føde til viben. Græsningstrykket må ikke være for højt i foråret, for så stiger risikoen for, at vibens rede og unger bliver trampet ned. Den mest vibevenlige græsningsform er derfor let helårsgræsning, hvor dyrene går i lavt antal på arealet hele året rundt. Denne græsningsform vil også være til gavn for mange andre dyre- og plantearter på arealet, da det er den plejeform, der kommer tættest på det, som arterne er tilpasset til fra naturens hånd. Hvor helårsgræsning ikke er en mulighed, bør forårsgræsningen være let og kan herefter øges i sommerperioden, hvis det ikke er i konflikt med de øvrige naturværdier på arealet. Vær her opmærksom på de forpligtigelser der er, når der søges tilskud til pleje af græs- og naturarealer og Grundbetaling.

  3. I APRIL/MAJ: UNDGÅ TROMLING OG REDUCÉR SLÆT. Tromling og tidlig slæt af eng- og græsarealer bør så vidt muligt undgås, da de vil være en stor trussel mod vibens æg og unger. Særligt fra midten af april til midten af maj er viberne sårbare for maskinernes færdsel, så forsøg så vidt muligt at give fuglene fred i denne periode. Eventuelle slæt senere på foråret og sommeren bør foretages ’indefra og ud’, så viben og dens afkom har en chance for at flygte.

 

 
Foto: Albert Steen-Hansen

Bliv endnu mere vibevenlig

Regler og støttebetingelser