Klima

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Bæredygtighed

Hvis landbrug- og fødevareproduktion udføres på en bæredygtig, produktiv og ressource-effektiv måde kan sektoren direkte eller indirekte bidrage til at opfylde alle 17 Verdensmål.

Uddannelse og undervisning

Landbrugs- og fødevareerhvervet er en central aktør i de udfordringer og forpligtelser, som Danmark har i forhold til blandt andet FN’s verdensmål, klimaudfordringen og Biodiversitetskonventionen. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at erhvervslivet kan bidrage til at løse udfordringerne.

Miljø og natur

Som al anden produktion påvirker landbrugs- og fødevareproduktion omgivelserne - både miljø, klima og natur. Der er sket betydelige reduktioner af belastningen, men der er fortsat udfordringer.

Økologi

Økologi handler om bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion med særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Sundhed og fødevarer

Som en af de vægtige aktører på fødevareområdet er Landbrug & Fødevarer engageret og involveret i danskernes sundhed i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige niveauer.

Landbrugsproduktion

Læs mere om hvordan husdyrene lever i Danmark og afgrøderne dyrkes på markerne.

Fødevareproduktion

Læs om hvordan dyrene slagtes, hvordan mælke forarbejdes, æggene pakkes og om maden hjemme i køkkenet.