Bæredygtighed

Hvis landbrug- og fødevareproduktion udføres på en bæredygtig, produktiv og ressource-effektiv måde kan sektoren direkte eller indirekte bidrage til at opfylde alle 17 Verdensmål.

Uddannelse og undervisning

Landbrugs- og fødevareerhvervet er en central aktør i de udfordringer og forpligtelser, som Danmark har i forhold til blandt andet FN’s verdensmål, klimaudfordringen og Biodiversitetskonventionen. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at erhvervslivet kan bidrage til at løse udfordringerne.

Miljø

Som al anden produktion påvirker landbrugs- og fødevareproduktion omgivelserne - både miljø, klima og natur. Der er sket betydelige reduktioner af belastningen, men der er fortsat udfordringer.

Økologi

Økologi handler om bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion med særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Sundhed og fødevarer

Som en af de vægtige aktører på fødevareområdet er Landbrug & Fødevarer engageret og involveret i danskernes sundhed i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige niveauer.

Landbrugsproduktion

Læs mere om hvordan husdyrene lever i Danmark og afgrøderne dyrkes på markerne.

Fødevareproduktion

Læs om hvordan dyrene slagtes, hvordan mælke forarbejdes, æggene pakkes og om maden hjemme i køkkenet.