Food and Feed Safety Alerts

Nyhedsbrevet ”Food and Feed Safety Alerts” udkommer ugentligt og månedligt og indeholder data fra hele verden om udvalgte varegrupper. Data omfatter sager om svindel, men også en række andre overtrædelser af fødevarelovgivning.

Svindel med fødevarer er et voksende globalt problem. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at der er styr på sikkerheden i alle led – både hos leverandører af de råvarer, der indgår i produktionen, og i logistikhåndteringen. Dette nyhedsbrev bidrager med data, der kan hjælpe med at sikre at dette ansvar overholdes i forhold til myndigheder, 3. partscertificeringer mv. Nyhedsbrevet udkommer ugentligt og månedligt og giver et overblik over sager vedrørende en række forskellige varegrupper. Data indhentes af Landbrug & Fødevarer fra EU Kommissionens database RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) samt EU Kommissionens månedlige "Summary of Articles on Food Fraud and Adulteration".

Henvendelser herom kan rettes til Anne-Mette Olsen, mol@lf.dk eller Anna Høgberg, aho@lf.dk.