Foto: Niels Hougaard

Arbejdsmiljø i landbrugsproduktion

Her kan du læse vores arbejdsmiljøstrategi for år 2023-2025.

Landbrugs- og fødevareerhvervet er under konstant forandring. Vi er en stor og vigtig del af den grønne omstilling samtidig med, at strukturudviklingen ændrer på antallet og sammensætningen af bedrifter i Danmark. Der er nye teknologiske løsninger, som ændrer den måde, vi driver landbrug på, og der stilles nye internationale krav til landmændene, som ikke kun drejer sig om miljø- og naturhensyn, men også sociale og ledelsesmæssige forhold.

Alt dette har betydning for arbejdspladserne og arbejdsmiljøet i det danske landbrugs- og fødevareerhverv. Det går hurtigt, og vi skal følge med udviklingen og være på forkant. Udviklingen stiller nye krav til ejere og medarbejderes kompetencer, og vi er i høj grad afhængige af vores mulighed for at tilbyde rummelige og mangfoldige arbejdspladser, hvis vi skal tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere i landbrugs- og fødevareerhvervet.

Derfor har vi brug for en strategi, som sætter retning for, hvordan L&F i samarbejde med bl.a. DLBR virksomhederne, SEGES Innovation, de danske landbrugsskoler, LandboUngdom og 4H kan styrke arbejdsmiljøet i erhvervet og skabe attraktive arbejdspladser.

Strategi for 2023-2025 består af fire overordnede temaer med tilhørende aktiviteter. 

Læs arbejdsmiljøstrategien her