Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest skal holdes ude af Danmark. Det er derfor vigtigt med fokus på smittebeskyttelse ved jagt af vildtsvin i udlandet.

Afrikansk svinepest (ASF) forekommer i store dele af verden. Smitten forekommer ikke i Danmark. Derfor skal du som jæger der nedlægger vildsvin i Danmark eller i udlandet, huske at:

  • Efterlade det nedlagte dyr i det land, hvor dyret er nedlagt – gør du ikke det, så:
    • Bør du efterlade slagteaffaldet
    • Partere kødet og lægge det i poser, inden du tager hjem
  • Vaske og desinficere dine støvler, inden du tager hjem
  • Vaske dit jagttøj ved mindst 60 grader, inden du tager hjem – kan du ikke det, så læg tøjet i poser, og vask det så snart du er hjemme
  • Ikke efterlade mad eller madrester i naturen, men bortskaffe det hvor det ikke er muligt for dyr at få fat på det

 

Hjembringelse af vildsvinekød

Svin og vildsvin kan blive smittet med svinepest, hvis de fodres med kød (herunder pålæg) eller kødaffald, der stammer fra smittede dyr. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i EU. Bl.a. på den baggrund er der totalt forbud mod, at fodre svin og vildsvin med slagte- og madaffald, dette gælder også madpakkerester, i hele EU. 

Skyder man et vildsvin, som er smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen overleve i kødet og på den måde komme med hjem. Derfor er det forbudt, at tage vildsvinekød med hjem til Danmark fra områder, hvor der er konstateret afrikansk svinepest, dvs. fra Part II og Part III områder. Hvis man går på jagt i bufferzonen, dvs. Part I, skal alle nedlagte vildsvin testes for virus, før kødet frigives til jægeren. Det er de lokale myndigheder der står for dette. Det er forbudt, at bringe vildsvinekød der ikke er testet, eller med negativt testresultat, fra bufferzonen med til Danmark.

Hvis man går på jagt i frie områder i et land, der er ramt af afrikansk svinepest, kan man lovligt tage kødet med hjem uden test. Det anbefales dog, at man undlader, at tage kød med hjem fra disse områder, da sygdommen spreder sig, og der er en risiko for at tage smitte med hjem fra områder, hvor sygdommen endnu ikke er opdaget. 

Går du på jagt udenfor EU, må du ikke tage kød med ind i EU. Hverken fra jagten eller fra et supermarked. Det er forbudt for privatpersoner at tage kød- og mælkeprodukter med ind i EU. 

Svinepest er ikke farlig for mennesker, men kan have alvorlige økonomiske konsekvenser.

Virus fra ASF kan ikke smitte mennesker, men du har som jæger stor risiko for at bringe smitten med til Danmark, hvis byttet tages med hjem.

Et udbrud af ASF i Danmark kan koste mange arbejdspladser og indtægter til statskassen, og derfor er det vigtigt, at alle hjælper med at overholde reglerne med blandt andet jagt, madvarer og madaffald.

Læs mere om afrikansk svinepest/ASF