Bælgplanter

Mange danske landmænd dyrker bælgplanter, typisk til foder. Den store interesse for bælgplanter som fødevarer har dog sat gang i udvikling af sorter og forsøg, der skal skaffe viden om, hvilke der kan dyrkes i Danmark - og ikke mindst hvordan - og hvilke, der kan afsættes til fødevareproducenter og forbrugere.

Bælgfrugter er blevet populære som et alternativ til kød, da de ofte indeholder en stor mængde protein. Med et øget fokus på reducering af kødforbrug i de danske hjem, bl.a. grundet klimadebatten og den CO2 som kødproduktion genererer, er bælgfrugter et rigtig godt alternativ som en af fremtidens proteinkilder. Bælgfrugter kan ovenikøbet produceres lokalt i Danmark.

I en analyse foretaget af Landbrug & Fødevarer svarer 30% af forbrugerne, at de ønsker at spise flere proteiner fra planteriget.

Læs den her.

Ifølge forbrugerne er det dog stadig de animalske kilder til protein, der er de mest populære. I en anden analyse svarer knap halvdelen af danskerne, at de forventer, at de i fremtiden vil spise mere mad og drikke, der kommer fra planter. Dette indikerer, at der er en villighed til i fremtiden at inddrage flere grønne proteiner i kosten end tilfældet er i dag.

Læs analysen her.

Linser

I dag er det kun få typer af bælgfrugter, der dyrkes til fødevarebrug i Danmark. Linserne er én af de afgrøder, der dyrkes, men endnu kun i et begrænset omfang. De dyrkende landmænd har typisk en kontrakt på afsætning af linserne på forhånd.

Kikærter

Kikærter er stadig en meget lille afgrøde i Danmark, og der er begrænsede erfaringer med at dyrke kikærter under danske forhold. Det er langt fra alle steder i Danmark, det er muligt at dyrke kikærter på grund af afgrødens krav til jordforhold og temperaturer. Dansk landbrug laver i disse år forsøg med dyrkning af kikærter i Danmark. 

Ærter

Markærter dyrkes både til foder og til fødevarer, og er en bælgfrugt, det danske landbrug har kendt meget længe, og som de fleste danskere også kender fra aftenbordet.

Bælgfrugter til foder

Selvom produktionen af bælgfrugter til fødevarer stiger i Danmark, udgør den stadig meget lidt af det samlede dyrkede areal. 

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2021 dyrket hestebønner på ca. 22.000 hektar jord i Danmark. 

Hestebønner dyrkes ofte til foder til kvæg, pga. det høje protein indhold. Det samme gør sig gældende for lupiner, der enten dyrkes som en selvstændig afgrøde eller sammen med korn. Der er derfor mange danske marker med hestebønner og lupiner, imens dyrkning af f.eks. kikærter og linser er mindre udbredt i Danmark og endnu dyrkes i meget lille skala. 

Læs også