Danmark egner sig godt til landbrug. Landet er fladt, der er ingen bjerge, og jorden er generelt god og dyrkningssikker. Derfor anvendes en relativt stor del af det danske areal, ca. 60 pct., til produktion af fødevarer.

Over tid falder landbrugsarealet. Der er de seneste år blevet vedtaget en række politiske aftaler, der opstiller væsentlige mål for, hvordan Danmarks areal skal anvendes. Vi skal bruge land, når der skal plantes mere skov, når der skal opstilles solceller og vindmøller, når byerne vokser, når der skal være plads til rekreative formål, og når naturen skal have mere plads. 

Landbrug & Fødevarer går selv forrest, når det fx kommer til opbakning til udtagning af lavbundsjord og etablering af vådområder - og dermed skabelse af mere natur. Vi arbejder også for at forbedre vores medlemmers muligheder for at opstille vedvarende energi.