Regenerativt landbrug

Flere og flere taler om regenerative dyrkningsmetoder. Bliv klogere på, hvad det er her.

Hvad er regenerativt landbrug?

Regenerativt landbrug eller regenerativt jordbrug er et begreb, der har vundet stadigt større indpas i de senere år. Begrebet kommer af ordet regenerere, som betyder at gendanne. Hvilke praksisser regenerativt jordbrug helt præcist dækker over, er ikke entydigt defineret. Nogle lægger vægt på øget kulstoflagring i jorden, nogle på mindre jordbearbejdning, andre på anvendelse af husdyr eller jordens mikroliv. De fleste regenerative landbrugere lægger vægt på en kombination af alle disse praksisser.

Man kan sige, at regenerativt landbrug har meget tilfælles med økologisk landbrug, bortset fra, at det er mindre klart defineret, hvad man må og ikke må, da der ikke findes en certificeringsordning under danske forhold.

For eksempel anvender nogle landbrugere, der arbejder med de regenerative principper pesticider, mens andre ikke gør. Generelt kan man dog sige, at målet med regenerativt landbrug er at genopbygge jordens frugtbarhed og kulstofindhold. Det opnås f.eks. ved at reducere mængden af input og forstyrrelser af jorden.

Nogle fremhæver regenerativt jordbrug som et middel til at modvirke klimaforandringer. Øges jordens kulstofindhold, reduceres atmosfærens indhold af kuldioxid (CO2) alt andet lige, hvilket bidrager til at reducere klimaforandringer. Indikationerne af klimaeffekterne af regenerativt landbrug er dog ikke entydige.

Hvilke principper er der for regenerativt landbrug?

De regenerative principper inkluderer ofte følgende fem principper:

 1. Minimal jordforstyrrelse
 2. Jorddække året rundt
 3. Levende rødder året rundt
 4. Integration af husdyr
 5. Maksimal diversitet

De regenerative principper kan opnås gennem en række dyrkningspraksisser, som bl.a. inkluderer:

 • Minimal jordbearbejdning
 • Tildeling af kompost eller kompost-te
 • Etablering af efterafgrøder
 • Afgræsning
 • Brug af håndredskaber/mindre maskiner (særligt ved grøntsagsproduktion)
 • Permanent jorddække

Mere information om dyrkningsmetoder

Vil du læse mere om regenerativt landbrug, kan du finde mere information på økoportalen.dk. Her kan du også finde viden om andre produktionssystemer, som fx skovlandbrug og præcisionslandbrug.